Hvordan holde COS P nettkurs - en guide for kursledere - Tilknytningspsykologene
19642
page-template-default,page,page-id-19642,bridge-core-3.1.3,cookies-not-set,sensei-bridge,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-30.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive
 

Hvordan holde COS P nettkurs – en guide for kursledere

Hvordan holde  COS P nettkurs – en guide for kursledere

Vi i Circle of Security International tenker på dere kursledere og arbeidet dere gjør for barn og familier. Den nye koronapandemien rammer COSP-kursledere over hele verden, og mange befinner seg nå i en situasjon hvor de brått har blitt tvunget til å jobbe hjemmefra, samtidig som de prøver å fortsette arbeidet med familier som er isolert. Etter WHO og CDS sine retningslinjer, vil vi råde alle til å sette fysiske kurs på vent. Som et resultat av dette vil mange nå stå overfor helt nye utfordringer, og vi ønsker derfor å tilby noen råd til hvordan man best kan gjennomføre en en video basert løsning.

Når omsorgsgiverne trinn for trinn går igjennom COSP, skal kurslederne være ‘sammen med’ dem i denne prosessen. Et basalt element ved nettopp dette å være ‘sammen med’ er kurslederens evne til å være til stede. Vårt ønske er at omsorgsgiverne skal oppleve det å bli sett. Hvordan kan man opprettholde denne så nødvendige tilstedeværelsen på avstand? Dette kan være utfordrende ved for eksempel nettkommunikasjon. ‘Telepresens’ handler om tilstedeværelsen man kan ha for hverandre gjennom moderne kommunikasjonsteknologi, når man fysisk sett er skilt fra hverandre.

Retningslinjer

1: Møteplassen

Videokommunikasjon plasserer kurslederen rett inne i omsorgsgivernes personlige hjem. Det kan være vanskelig for kursdeltagerne å holde på konsentrasjonen i det nye miljøet. Mobiltelefoner, emails osv. kan påvirke din tilstedeværelse. Hvis det er mulig, bør man derfor prøve å finne et avlukket område, som er fritt for distraksjoner og avbrytelser som det er mulig. For omsorgsgiveren vil det være til stor hjelp hvis en annen voksen kan ta seg av barna under øktene. Vær oppmerksom på bakgrunnslys eller lys fra vinduer som kan gjøre det vanskelig å se ansiktet ditt. Plasser kameraet på høyde med øynene dine, så du ser rett inn i det, og det ikke blir for mye panne eller åpne nesebor.

2: Øktenes lengde

Det å bringe COSP inn i hjemmet på denne måten, minner oss om noen av aspektene ved hjemmebesøk. Erfaringene herfra kan lære oss at tiden man kan forvente at en forelder kan bruke på økten, er mellom 20 og 40 minutter. Gjerne med barna litt inn og ut av rommet. Som en følge av dette, må man utvide antall økter. Prøv å være fleksibel, tilpasningsdyktig og kreativ – og viktigst av alt; vær ‘sammen med’ kursdeltagerne – ha ‘telepresens’.

3: Teknologi

Pass på at alle har de nødvendige midlene for å gjennomføre videokommunikasjon. Pass selv på å bruke passende hardware (PC, nettbrett, kamera, mikrofon, osv.). Sjekk internetthastigheten din, skru av andre enheter, feilsøk for wifi-problemer, bruk øretelefoner, last ned nødvendig programvare og øv deg på å bruke det. Pass på at alle benytter seg av menyvalget der du kan kan se alle deltagerne samtidig om du jobber i gruppe. Til valg av videoløsning må du huske at du trenger et program som også gjør det mulig å dele skjerm – slik at du streame COS P programmet. Be omsorgsgiverne øve seg før første økt begynner. Be også om at alle har videoen på med tanke på å øke opplevelsen av gruppefølelse og tilstedeværelse.

4: Konfidensialitet

Vurder plattformen du bruker sine regler rundt konfidensialitet og lagring av elektronisk data. Norge, Sverige og Danmark har utviklet regelverk rundt vernet av digitalisert mental helse som dere skal forholde dere til. Arbeidsplasser kan også ha egen egne regler i tillegg. Vi anbefaler å jobbe med en familie av gangen. Ønsker du å arbeide med en gruppe er konfidensialitet en større utfordring. Om du jobber med grupper kan omsorgsgivere bruke øretelefoner for å sikre vernet av sensitiv informasjon for omsorgsgiveren og de andre gruppemedlemmene. Understrek også viktigheten av å gjennomføre økten i et privat og lukket rom. Her er noen nyttige lenker om til det Norske regelverket og anbefalinger:

5: Gruppens størrelse

‘En-til-en’-økter er å foretrekke når man legger opp for nye runder med COSP digitalt. Om du vil jobbe med gruppe er mulig å vurdere opp til tre deltagere, hvor man kan har muligheten til å se alle fire (deg inkludert) på dataskjermen samtidig. Målet er at du skal være til stede for hver kursdeltager samtidig.

6: Mindfulness aktiviteter

Du kan vurdere å åpne gruppeøkten med et “mindful”-øyeblikk for å lede deltagerne inn i en sinnstilstand hvor de er i god kontakt med øyeblikket. Når omsorgsgiverne reiser hjemmefra for å delta på øktene, har man god tid til å endre orienteringen deres. Med en videokonferanse fra det private hjemmet deres, kan dette være utfordrende. Det å ta en pause hvor man fokuserer på åndedrettet, for eksempel, kan være en god måte å komme igang på.

7: COSP-arbeidsbok for omsorgsgivere

For dere som bruker NY COS P (foreløpig bare på engelsk) Ta utgangspunkt i arbeidsboken for å legge til rette for å dele ‘eksempler på Sirkelen’. Legg til ekstra tid for å dele historier og å bygge kontaktflater gjennom delte erfaringer.

8: Flyt i samtalen

Tempoet i samtalen vil være annerledes blant annet på grunn av uunngåelige forsinkelser i lyden. Det kan fort skje at man snakker i munnen på hverandre eller at det blir stille, utilsiktede pauser. Kurslederen må derfor ta ledelsen i større grad for å styre samtalen. Om du jobber i med grupper vil hver deltager kanskje se de ulike deltagernes vinduer på forskjellige måter, så det å ‘ta runden’ vil fremstå forskjellig på hver skjerm. Det kan derfor være bra for kurslederen å ta en større grad av ledelse enn det men pleier, ved å f.eks. bestemme når de forskjellige omsorgsgiverne skal snakke.

9: Tilretteleggelse

Målet til COSP er å styrke relasjonell trygghet ved å bygge opp omsorgsgivernes evne til refleksjon. Men det kan være vanskelig å ta ny informasjon innover seg når man føler seg utrygg, og mange familier og samfunn opplever i dag et ekstra høyt stressnivå. For noen kan det å lære COSP vekke en følelse av å være sårbar. For disse vil å holde fokuset på COS P materialet være utfordrende under de rådende forholdene. Bekymrede omsorgsgivere kan nemlig være mer nervøse, irritable og distanserte. Det å erkjenne dette ubehaget og dele bekymringene man sitter inne med, vil alltid være til hjelp. Selv om psykoedukasjon er en av del av COSP-programmet, vil den kurslederen som klarer å holde denne uroen og opprettholde kontakten med kursdeltagerne, kanskje være den mest effektive veien til læring. Erfaringen av å bli ‘holdt’ vil også kunne være en liten buffer i vanskelige perioder. En annen faktor man må tenke på er barns tilstedeværelse under øktene. Spesielt når man jobber en til en kan være fint å anerkjenne barnas tilstedeværelse under videosamtalene og benytte seg av øyeblikkene som skulle oppstå mellom omsorgsgiver og barn, hvis de kan kan illustrere et punkt på Sirkelen – topp, bunn, behov, villeding, Hender, osv.. Siden du gjennom skjermen ikke får med deg like mye kroppsspråk og andre visuelle inntrykk, kan det være en fordel å stille mer eksplisitte spørsmål. Vi anbefaler også å legge inn en passende mengde tid til øktens avsluttende refleksjoner.

10: Øv først

Pass på at du er kjent med utstyret og programvaren du skal bruke. Noen kan finne det nyttig å gå gjennom dette med kolleger, venner, familie eller i andre trygge omgivelser, før man setter igang med det faktiske arbeidet. Ta deg god tid til å bli kjent med programvaren; lær hvor de linkene du trenger ligger. Bli trygg på utstyret også; test mikrofonen, høyttalerne, vurder headset osv.

Til slutt vil vi nevne at det tett og trofast å følge programmet, krever at man er fysisk til stede. Allikevel finnes det bedre og bedre grunnlag for å si at fjern-kurs og andre digitale tiltak kan være en effektiv måte å tilby behandling på. Vi vil gjerne høre mer om hvordan det er å legge opp fjern-kurs i COSP og ber dere derfor dele de erfaringene dere gjør dere, måtte det være det fungerer eller det som er vanskelig og hva dere tenker om retningslinjene vi har lagt opp. Vi oppfordrer dere også til å be foreldrene fullføre COSP sin spørreundersøkelse for omsorgsgivere, for så å dele med resultatene med oss.

Aktuelle kurs