COS Parenting™ - Tilknytningspsykologene
162
page-template-default,page,page-id-162,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-29.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive
 

COS Parenting™

Tiltaket

COS Parenting er et manualisert og brukervennlig veiledningsprogram for foreldre eller andre omsorgspersoner. Programmet kan brukes både individuelt, med foreldrepar eller i grupper. Man kan også bruke COS P inn i barnehage, skole eller andre institusjoner, som en del av veiledningen ovenfor personalet.

 

Som sertifisert COS P kursholder vil du motta et filmmateriale som anvendes i veiledningen. Dette materialet brukes som et utgangspunkt for refleksjon sammen med omsorgspersonene. Programmet bygger på tilktnytningspsykologi, kunnskap om mentalisering, nevropsykologi og utviklingstraumer.

 

COS P protokollen inneholder åtte kapitler. Dersom man bruker materialet ovenfor en gruppe kan man for eksempel bruke 1 1/2 time på hver kapittel. Bruker man COS P materialet individuelt står man mere fritt i forhold til hvor lang tid man vil bruke på hvert kapittel. Det er vanlig å utføre programmet innen rammen av 8-12 uker. Opprinnelig er protokollen utviklet for omsorgspersoner til barn i alderen 0-6 år.

Målgruppe

Programmet er utviklet med tanke på bred implementering, og passer godt for arbeid både i 1. linjetjenesten (f.eks. PPT, Helsestasjon og barneverntjenesten) og 2. linjetjenesten (f.eks. familiesentre, BUP og DPS). Deltakere må ha relevant høyskole eller universitetsutdannelse.

Dersom COS P anvendes ovenfor familier i risiko anbefales det at programmet brukes som en del av et mere omfattende behandlingstilbud, eksempelvis sammen med COS Intervention eller andre hensiktsmessige tiltak tilpasset familiens behov.

Opprinnelig er protokollen utviklet for omsorgspersoner til barn i alderen 0-6 år, men brukes også ovenfor omsorgspersoner opp mot ungdomsalder. 

Vedlikeholdskurs for psykologer

Kurset er godkjent som vedlikeholdsaktivitet for psykologer med 25,5 timer.

4 dagers opplæring – Kursprogram

Opplæringen går over 4 dager. Man lærer bl.a. følgende på kurset:

 

 • Forstå det teoretiske grunnlaget for Circle of Security®
 • Skape gode/trygge relasjoner med omsorgspersonene
 • Kunne bruke et ferdig utviklet film-materialet og psykoedukativ plansjer til å fremme forståelse og empati for barnets behov.
 • Fremme mentaliseringskapasitet hos omsorgspersoner; se på barnets behov, bli bevisst egne reaksjoner og egen omsorgsatferd.
 • Styrke foreldres evne til å regulere egne og barnets emosjoner.
 • Hvordan gradvis stryke barnets tilkntningstrygghet.
 • Forstå hvordan COS P kan brukes som et tiltak alene eller som en del av et større behandlingsopplegg.

Dag 1

 • Introduksjon
 • Innledningsforedrag om bakgrunnen for COS P og om tilknytning.
 • Praktisk informasjon om hjemmeside, materiale, mål med programmet osv.
 • Kapittel 1 – Velkommen til kurs i Trygghetssirkelen.

Dag 2

 • Kapittel 2 – Barnas behov hele veien rundt hele sirkelen.
 • Kapittel 3 – Å «være sammen med» på sirkelen.

Dag 3

 • Kapittel 4 – Å være sammen med spedbarnet på sirkelen.
 • Kapittel 5 – Veien til trygghet.

Dag 4

 • Kapittel 6 – Å utforske våre sårbarheter.
 • Kapittel 7 – Brudd og reparasjoner i relasjoner.
 • Kapittel 8 – Feiring og oppsummering.

Sertifisering

 • For å få sertifisering og tilgang til det standardiserte psykoedukativ materialet forutsettes det at man ikke har fravær på 4 dagers intensiv opplæring.
 • Ved fravær kan kan en ta det som man mangler på et senere kurs.  Dette vil ikke medføre ekstra omkostninger for deltakeren.

Priser

 • Pris for 4 dagerskurset: Trykk på lenken les mer om kurset for å finne pris. Kurset gir tilgang til kursmateriale (videofilmer og manual), samt tilgang til å logge seg på medlemssidene til COS International. Her vil man få tilgang på materialet på flere språk, nyheter, veilednings-videoer, samt nye versjoner av programmet.
Kurskalender

Norge, Sverige og Danmark

Kurskalender

NB: Hvis du opplever at siden for påmelding til det kurset du har valgt ikke vises, forsøk å laste inn den aktuelle siden på nytt. 

Gøteborg

04. – 07. september 2023

Oslo

11. – 14. september 2023

Stockholm

18. – 21. september 2023

København

09. – 12. oktober 2023

Online – Svensk

23. – 26. oktober 2023

Online – Norsk

23. – 26. oktober 2023

Online – Norsk

27. – 30. november 2023

Gøteborg

22. – 25. januar 2024

Trondheim

08. – 11. januar 2024

Oppfriskningskurs COS Parenting

Online

18. september 2023