COS Parenting™ - Tilknytningspsykologene
162
page-template-default,page,page-id-162,cookies-not-set,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-13.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
 

COS Parenting™

Tiltaket

COS Parenting er et manualisert og brukervennlig veiledningsprogram for foreldre eller andre omsorgspersoner. Programmet kan brukes både individuelt, med foreldrepar eller i grupper. Man kan også bruke COS P inn i barnehage, skole eller andre institusjoner, som en del av veiledningen ovenfor personalet.

 

Som sertifisert COS P kursholder vil du motta et filmmateriale som anvendes i veiledningen. Dette materialet brukes som et utgangspunkt for refleksjon sammen med omsorgspersonene. Programmet bygger på tilktnytningspsykologi, kunnskap om mentalisering, nevropsykologi og utviklingstraumer.

 

COS P protokollen inneholder åtte kapitler. Dersom man bruker materialet ovenfor en gruppe kan man for eksempel bruke 1 1/2 time på hver kapittel. Bruker man COS P materialet individuelt står man mere fritt i forhold til hvor lang tid man vil bruke på hvert kapittel. Det er vanlig å utføre programmet innen rammen av 8-12 uker. Opprinnelig er protokollen utviklet for omsorgspersoner til barn i alderen 0-6 år.

 

COS Parenting er godkjent som vedlikeholdsaktivitet av Norsk Psykologforening.

Målgruppe

Programmet er utviklet med tanke på bred implementering, og passer godt for arbeid både i 2 og i 1. linjetjenesten. Dersom COS P anvendes ovenfor familier i risiko anbefales det at programmet brukes som en del av et mere omfattende behandlingstilbud, eksempelvis sammen med COS Intervention eller andre hensiktsmessige tiltak.

 

Opprinnelig er protokollen utviklet for omsorgspersoner til barn i alderen 0-6 år, men brukes også ovenfor omsorgspersoner opp mot ungdomsalder. 

4 dagers opplæring

Opplæringen går over 4 dager. Man lærer bl.a. følgende på kurset:

 

 • Forstå det teoretiske grunnlaget for Circle of Security®
 • Skape gode/trygge relasjoner med omsorgspersonene
 • Kunne bruke et ferdig utviklet film-materialet og psykoedukativ plansjer til å fremme forståelse og empati for barnets behov.
 • Fremme mentaliseringskapasitet hos omsorgspersoner; se på barnets behov, bli bevisst egne reaksjoner og egen omsorgsatferd.
 • Styrke foreldres evne til å regulere egne og barnets emosjoner.
 • Hvordan gradvis stryke barnets tilkntningstrygghet.
 • Forstå hvordan COS P kan brukes som et tiltak alene eller som en del av et større behandlingsopplegg.

Sertifisering

 • For å få sertifisering og tilgang til det standardiserte psykoedukativ materialet forutsettes det at man ikke har fravær på 4 dagers intensiv opplæring.
 • Ved fravær kan kan en ta det som man mangler på et senere kurs.  Dette vil ikke medføre ekstra omkostninger for deltakeren.

Fidelity Coaching

Vi oppfordrer til å søke Fidelity Coaching (en standardisert mal for COS P coaching) når man er uerfaren med bruk av tiltaket eller i arbeid med komplekse saker som ved høy risiko. Er det lenge siden du har gjort tiltaket anbefaler vi også at du tar kontakt for Fidelity Coaching. Fidelity Coaching foregår online ved bruk av Zoom.

Priser

 • Pris for 4 dagerskurset: 1800 USD Sen registrering 1900 USD. Inkluderer lunsj, kursmateriale (DVD og manual), samt tilgang til å logge seg på intern hjemmeside for de som er sertifisert. Her vil man få tilgang på materialet på flere språk, nyheter, generelle veiledningsprogrammer, samt nye versjoner av programmet.
 • Pris for Fidelity Coaching (Pakke 8 X 45 min: 12 000 NKR Enkelttime 45 min: 2000)
Kurskalender

Norge, Sverige og Danmark

Kurskalender

Norge

Trondheim

Norge

24.-27. august 2020

Scandic Solsiden

Beddingen 1

7042 Trondheim

Les mer om kurset –
Priser, tider og innhold

Oslo

Norge

07.-10. september 2020

Røde Kors Konferansesenter

Hausmannsgate 7

0186 Oslo

Les mer om kurset –
Priser, tider og innhold

Bergen

Norge

12. – 15. oktober 2020

Scandic Bergen City

Håkonsgaten 2-7

5015 Bergen

Les mer om kurset –
Priser, tider og innhold

Tromsø

Norge

19. – 22. oktober 2020

Scandic Ishavshotell

Frederik Langes gate 2

9008 Tromsø

Les mer om kurset –
Priser, tider og innhold

Stavanger

Norge

26.-29. oktober 2020

Scandic Stavanger City

Reidar Berges gate 7

4013 Stavanger

Les mer om kurset –
Priser, tider og innhold

Oslo

Norge

30. nov – 03. des 2020

Røde Kors Konferansesenter

Hausmannsgate 7

0186 Oslo

Les mer om kurset –
Priser, tider og innhold

Sverige / Danmark / Finland

Stockholm

Sverige

14.-17. september 2020

Scandic Anglais

Humlegardsgatan 23
102 44 Stockholm

Les mer om kurset –
Priser, tider og innhold

Aalborg

Danmark

06.-09. oktober 2020

Scandic Aarhus Ost

Hadsundvej 200

9220 Aalborg

Les mer om kurset –
Priser, tider og innhold
Les mer om kurset –
Priser, tider og innhold
Les mer om kurset –
Priser, tider og innhold