Våre samarbeidspartnere - Tilknytningspsykologene
18108
page-template-default,page,page-id-18108,cookies-not-set,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-13.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
 

Våre samarbeidspartnere

Vi samarbeider med et knippe dyktige mennesker. Noen veileder grupper for oss, noen underviser og noen holder foredrag.

Disse menneskene kan det leses mer om under.

Veiledere

Anja Gundersen

Psykologspesialist

Psykologspesialist Anja Gundersen har klinisk erfaring med både COS I og COS P. Hun arbeider nå for Alternativ til Vold.

Aaslaug Marie Tønseth 

Psykologspesialist

Aaslaug Marie Tønseth er psykologspesialist og arbeider ved Abup Sørlandet sykehus, sped – og småbarnsteamet og ved R-BUP Øst og Sør som gruppeleder for videreutdanning i sped – og småbarns psykiske helse.

Hilde Melsom

Psykologspesialist

Hilde Melsom er psykolog med spesialitet i klinisk barne- og ungdomspsykologi, og har  privatpraksis i psykologfelleskapet PsykologSpesialistene. Hun har erfaring fra arbeidet med gravide, sped- og småbarn og deres familier i sykehus, barne- og ungdomspsykiatrien og spedbarnevernet (Aline barnevernsenter). Hun har inntil nylig vært ansatt i spedbarnsnettverket ved RBUP. Der har hun arbeidet med undervisning og veiledning i Circle of Security, samt holdt mindfulness kurs (MBSR) for terapeuter. Hilde er utdannet mindfulness (MBSR) instruktør fra Institue for Mindfulness – based Approaches.

Hilde har spesiell kompetanse innen tilknytning, tidlig intervensjon, emosjonsfokusert tilnærming og mindfulness. Hun særlig opptatt av hvordan terapeuten kan støtte foreldre i å se og forstå barnets signaler og å hjelpe barnet med følelsesregulering, samt betydningen av et nødvendig indre arbeid hos både foreldre og terapeuter som fundament i dette. Mindfulness (oppmerksomt nærvær) ansees som et fundament i følelsesregulering og selvivaretakelse.

Astri Lindberg

Psykologspesialist – privatpraktiserende psykolog

Astri Lindberg er psykologspesialist og jobber for tiden som privatpraktiserende psykolog. Hun har inntil nylig vært tilknyttet Spedbarnsnettverket i RBUP hvor hun blant annet har jobbet med undervisning og veiledning i metoden CIrcle of Security (COS). Før dette har hun arbeidet i første- og annenlinjetjenesten.

Astri har kompetanse innen tilknytning og utviklingspsykologi, samt generell psykologi. Hun har arbeidet med terapi med både barn, voksne og familier. Hun er spesielt opptatt av forebygging og tidlig intervensjon, ikke minst i forhold til sped- og småbarn. Som del av dette, har Astri også vært involvert i RBUPs implementering av Edinburgh-metoden som skal avdekke nedstemthet i perinatalperioden og gi familier tidlig hjelp.

Gjennom hele sitt virke som psykolog, har hun hatt hjelpers relasjonskompetanse i fokus som en kjernekomponent for klienters bedring. Eksistensiell psykologi, psykodynamisk teori og mindfulness er viktige bærebjelker for hennes tilnærming. Hun er også utdannet mindfulness-instruktør fra Institute for mindfulness-based Approaches (IMA), og sammen med andre instruktører ar hun holdt kurs i metoden på RBUP.

Hanne Hjelle Wisbech

Theresa Nordstrand Jensen 

Monica Døli

Undervisere

Anja Gundersen

Psykolog

Psykologspesialist Anja Gundersen har klinisk erfaring med både COS I og COS P. Hun arbeider nå for Alternativ til Vold.

Foredragsholdere

Silje Bjørnstad

Psykolog

Psykolog Silje Bjørnstad har blant annet lang erfaring med COS arbeid i Kommunehelsetjenesten, kulturarbeid og arbeide med barnehage- og skolepersonell.