Kulturperspektiver på tilknytning - Tilknytningspsykologene
154
page-template-default,page,page-id-154,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-29.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive
 

Kulturperspektiver på tilknytning

Tilknytning og kultur

Multi-Racial Group of Diverse Children Standing Together Friends

Innhold

Foredraget vil presentere relevant forskning om kulturelle forskjeller og likheter med hensyn til samspill, tilknytning og mentalisering. Foredraget vil også belyse hvordan ulike kulturer kan bidra til variasjoner i hvordan foreldre møter, regulerer og er sammen med barn på.

I Norge bruker vi tilknytningsteori og forskning som et grunnlag for både åvurdere sårbarheter og styrker i en relasjon mellom foreldre og barn. Er dette vurderingsgrunnlaget ogsågjeldende for barn og foreldre fra andre kulturer? I foredraget går vi igjennom forskning vedrørende tilknytning i ulike kulturer og ogsåhvordan samspill mellom foreldre og barn kan være forskjellig, men likevel ha samme trygghetsfremmende egenskaper. Vi drøfter ogsåtemaer som disilplin og vold.

 

Silje Bjørnstad vil også redegjøre for sin undersøkelse i forbindelse med sin hovedoppgavei Sør-Afrika hvor hun så på oppdragerstil og foreldrereflekterende funksjon og sammenhengen mellom dem, før og etter at foreldrene hadde deltatt i foreldreveiledningsprogrammet ICDP.

Kursholdere

Opplæringsvirksomhet i gjennom kursvirksomhet og presentasjoner påkonferanser holdes av Ida Brandtzæg og Silje Bjørnstad. Ønsker ådu være medarrangør for et nytt Tilknytning og kultur kurs, ta gjerne kontakt.