Lisensavtale barnehage fordypning - Tilknytningspsykologene
20127
termpopup-template-default,single,single-termpopup,postid-20127,bridge-core-3.1.3,cookies-not-set,sensei-bridge,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-30.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive
 

Lisensavtale barnehage fordypning

Lisensavtale barnehage fordypning

LISENSAVTALE FOR TILKNYTNINGSPSYKOLOGENE AS

 

Denne Lisensavtale (heretter Lisensavtalen eller Avtalen) er inngått mellom:

Kunde, heretter kalt Lisenstaker eller Bestiller, og TILKNYTNINGSPSYKOLOGENE AS, Orgnr: 913935071, Glads vei 27, 0489 Oslo, heretter kalt Leverandør, Lisensgiver, eller Tilknytningspsykologene.

Lisensgiver og Lisenstaker er hver en Part og sammen Partene til denne Lisensavtalen.

 

 1. INNGÅELSE AV AVTALE

Partene til denne Lisensavtalen aksepterer at den inngås elektronisk, dvs. som bestilling på våre nettsider, https://tilknytningspsykologene.no (heretter Ordre). Leverandøren forbeholder seg retten til, innen 14 dager, å ikke akseptere en ordre. Dersom en ordre ikke blir akseptert av Leverandør bortfaller Partenes plikter og rettigheter i henhold til denne Avtalen.

 

 1. TJENESTEN

Tilknytningspsykologene har utviklet en plattform og konsept som distribuerer digitale læringsressurser (heretter Tjenesten). Tjenesten vil primært distribuere læringsressurser utviklet og levert av Tilknytningspsykologene. Læringsressursene tilrettelegges for ulike fag og målgrupper, og utgjør enkeltvis eller samlet leverandørens produkt, som nærmere beskrevet på Leverandørens hjemmeside: https://tilknytningspsykologene.no

 

 1. LISENSEN OMFANG

Kunde gis en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar bruksrett til Streamingtjenesten og Produktene (heretter Lisens).

Lisensen er bare gyldig for den som har mottatt 2 dagers kurset «Se Barnehagebarnet Innenfra» og har betalt kursavgift.

Bruken av Streamingtjenesten og Produktene fremgår av opplæringen, manual og Leverandørens hjemmeside: https://tilknytningspsykologene.no

Streamingtjenesten og Produktene levert av Tilknytningspsykologene bygger på tilknytningspsykologi og forskning og har som bærende prinsipp at de skal være oppdatert og aktuelle. Det vektlegges også samarbeid med tredjepart, FolkOm, for å sikre høy kvalitet, inkludert tilhørende bilder, grafikk og video. Streamingtjenesten og Produktene (PDF med manual og handouts) skal fungere like godt på mobil og nettbrett, Mac eller PC.

 

 1. PRIS

Pris på produktet er tilgjengelig på Tilknytningspsykologenes nettsider: https://www.tilknytningspsykologene.no.

 

 1. OPPHAVSRETT

Med unntak for produktet som er tydelig merket Handouts, har Tilknytningspsykologene opphavsrett til alt innhold i Tjenesten og Produktene, inkludert videoer, nedlastbare ressurser i pdf eller annet format, som for eksempel Manualer og Handouts.

 

Kunde, inklusive lærere og andre brukere hos Kunden, er gjort kjent med og aksepterer at all bruk av opphavsrettsbeskyttet materiale inklusive videoer, nedlastbare ressurser i pdf eller annet format, saksing eller kopiering av hele eller deler av opphavsrettsbeskyttet innhold, ikke er tillatt uten gyldig Lisens eller Tilknytningspsykologenes skriftlige godkjennelse og kan bli strafferettslig forfulgt.

 

Lisensens fornyes ved deltakelse på 4 timers online erfaringsseminar «Se Barnehagebarnet Innenfra» annethvert år. Det arrangeres erfaringsseminarer årlig. Seminaret vil også foreligge som videopptak og kan sees av Kunde når det passer Kunden. Pris på erfaringsseminaret er tilgjengelig på Tilknytningspsykologenes nettsider: https://www.tilknytningspsykologene.no.

 

Ved Lisensperiodens utløp, er Kunde, inklusive lærere og andre brukere hos Kunden, gjort kjent med og aksepterer å gjøre sitt beste for å slette opphavsrettsbeskyttet materiale, inklusive nedlastbare veiledninger, fra PC, nettbrett, Chromebooks, servere,  automatiske back-up system, osv. Dette gjelder uavhengig av varigheten på lisensperioden, eller om det har vært en ordinær lisens eller gratis testlisens.

 

Enhver distribusjon av opphavsrettsbeskyttet materiale til andre enn det som fremgår av Ordren, ref punkt 3, er ikke tillatt uten Tilknytningspsykologenes skriftlige godkjennelse.

 

 1. FAKTURERING

Kunden ble fakturert så snart påmelding på kurset «Se Barnehagebarnet Innenfra» ble mottatt med 15 dagers forfall, dersom ikke annet er avtalt/angitt på fakturaen. En utstedt faktura er å anse som at Leverandør har akseptert Ordren, ref. punkt 1.

Dersom Avtalen fornyes ved deltakelse på erfaringsseminar faktureres Kunden i forbindelse med påmelding på erfaringsseminaret, med to ukers betalingsfrist.

 

 1. AVTALENS VARIGHET OG FORNYELSE

Dersom ikke annet er avtalt er Avtalen gyldig fra deltakelsen på kurset «Se Barnehagebarnet Innenfra» og i to år fremover, definert som 2X365 dager. Avtalen fornyes automatisk ved deltakelse på erfaringsseminar med to nye år.

 

 1. ENDRING OG OVERBRUK AV LISENS.

Leverandør kan endre innholdet og funksjonaliteten i tjenesten uten forvarsel. Ved inngåelsen av Avtalen får Kunde rett til bruk av tjenesten Tilknytningspsykologene «Se barnehagebarnet Innenfra». Kunden må sørge for at den personlige lisensen (dvs 1 bruker) ikke overskrides (overbruk). Dersom antall aktive brukere er vedvarende vesentlig høyere enn det som er fremgår av denne Avtalen, kan Leverandør sende varsel pr. e-post om overbruket.

Det skal i varselet gis rimelig frist til å rette opp forholdet, enten ved å justere bruken eller ved alle brukene skaffer seg opplæring og egen lisens. Dersom Kunde ikke gjennomfører tiltak for å justere antall brukere til å samsvare med lisensavtalen innen rimelig tid, kan Leverandør etterfakturere overbruken iht. til en skjønnsmessig vurdering av inntektstap og arbeidbelstning.

 

 1. LEVERANDØRS RETTIGHETER OG PLIKTER

Leverandør skal sørge for at tjenesten gjøres tilgjengelig og kan betjenes tidsriktig. Leverandør forplikter seg til ikke å gi uvedkommende opplysninger om Kunde som Leverandør mottar i forbindelse med denne avtale.

 

Nettstedet www.tilknytningspsykologene.no har som overordnet mål å behandle personopplysninger med respekt og forsiktighet. All informasjon som blir lagret hos oss elektronisk, skal ikke utleveres til andre parter. Enhver kan ta kontakt for å få innsyn i hvilken informasjon som er lagret. Ved å bruke det åpne nettstedet www.tilknytningspsykologene.no samtykker du i at vi kan lagre cookies på din nettleser.

De fleste nyere nettlesere, som Opera, Internet Explorer, Firefox, Safari etc, aksepterer cookies automatisk. Om du ikke ønsker å akseptere cookies, må du derfor selv velge å endre innstillingene i din nettleser slik at cookies ikke blir akseptert.

 

 1. ANSVARSBEGRENSNING

Leverandørs ansvar og Kundens eneste og eksklusive rettsmiddel for erstatning for krav av noe slag som følge av eller relatert til denne lisensavtalen er begrenset til selve honoraret for tjenesten umiddelbart tolv (12) måneder forut for innlevering av kravet. Under ingen omstendigheter vil Leverandør være ansvarlig overfor Kunde eller noen tredjepart for noen følgeskader, spesielle, indirekte, tilfeldige eller straffende skader av noe slag. Leverandør forbeholder seg retten til å korrigere eventuelle feil i tjenesten.

 

 1. AVTALEBRUDD

Dersom Kunde ikke oppfyller bestemmelsene i denne lisensavtalen, kan Leverandør avbryte lisensavtalen med umiddelbar virkning. Utelatt betaling vil i alle tilfeller bli sett på som et brudd på denne Avtalen, men vil ikke være gyldig oppsigelse av Avtalen og fritar heller ikke Kunde for sin forpliktelse til å betale for Lisensen i henhold til denne Avtalen. Leverandør forbeholder seg retten til, ved utelatt betaling, å rettslig inndrive kravet i henhold til gjeldende lover og regler.

 

 1. FORCE MAJEURE

Såfremt gjennomføringen av denne lisensavtalen er delvis eller helt forhindret, eller er hindret i vesentlig grad av forhold utenfor partenes kontroll, skal partenes plikter suspenderes i den utstrekning forholdene er relevant, og for en slik periode som forholdene fortsetter. Disse forholdene inkluderer, men er ikke begrenset til, streik og lockout, og hver betingelse at norsk rett skulle vurder force majeure eller som er utenfor kontroll av partene. Imidlertid kan hver av partene si opp denne lisensavtalen dersom saken av force majeure gjør det særlig byrdefullt å opprettholde avtalen.

 

 1. TVISTER OG GJELDENDE LOV

Avtalen kan heves av en av partene dersom den andre parten vesentlig misligholder sine forpliktelser etter avtalen. Tvist eller uenighet med bakgrunn i herværende Avtale skal primært søkes løst i minnelighet ved forhandlinger mellom partene. Partene plikter å møte til slike forhandlinger i Oslo med ti dagers skriftlig varsel. Denne avtalen er underlagt norsk rett. Enhver tvist som springer ut av avtalen og som ikke løses i minnelighet skal behandles etter norsk rett og av norske domstoler.

 

 1. GRATIS TEST

Potensielle Kunder (heretter Testkunde), som Leverandøren velger å gi gratis testtilgang til Tjenesten og Produktene for en tidsbegrenset periode, aksepterer alle betingelsene i denne Avtalen, med unntak av punkt 4 (pris), punkt 6 (Fakturering) og første avsnitt i punkt 7 (Varighet og oppsigelse).

Testkunder er gjort særlig oppmerksom på punkt 5 (Opphavsrett), inklusive punktene om bruk og sletting av opphavsrettsbeskyttet materiale (også nedlastbare lærerveiledninger), etter utløp av test-/lisensperioden.

 

For å kunne benytte deg av Tjenestene og Produktene, må du først godta de overnevnte Vilkårene i Lisensavtalen. Ved å trykke GODTAR godtar du TILKNYTNINGSPSYKOLOGENES vilkår for bruk av TILKNYTNINGSPSYKOLOGENE «Se barnehagebarnet innenfra».

 

 

TILKNYTNINGSPSYKOLOGENE AS, GLADSVEI 27, 0489 OSLO, POST@TILKNYTNINGSPSYKOLOGENE.NO

Personvern og Cookies, Avtalevilkår,  © TILKNYTNINGSPSYKOLOGENE AS 2020

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.