Skole Introduksjonskurs - Oslo august 2020 - Tilknytningspsykologene
19148
page-template-default,page,page-id-19148,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-13.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive
 

Skole Introduksjonskurs – Oslo august 2020

Introduksjonskurs til arbeid med å fremme trygge relasjoner i skolen

kurset er delvis basert på boken
«Se eleven innenfra» ( Brandtzæg, Torsteinson, Øiestad)

Aldri tidligere har barn tilbragt så mye tid i skolen. Skolen må derfor mer enn tidligere sees i et psykisk helseperspektiv. Relasjonen til læreren er en viktig del av dette. I tillegg har vi er kunnskap enn noen gang om hvor viktig relasjonen til lærer også for elevens læringsutbytte.

Også myndighetene er opptatt av dette. I NOU 2015:8 står det:«Skolen skal også støtte elevenes identitetsutvikling, legge til rette for gode mellommenneskelige relasjoner og arbeide systematisk med det sosiale miljøet på skolen.

 

Tilknytningspsykologien har 50 år med kunnskap om hvordan fremme nettopp den trygge og utviklingsfremmende relasjonen.

 

Vil vil i denne utdanningen, som bygger på boken Se eleven innenfra (Brandtzæg, Torsteinson & Øiestad, 2016), vise hvordan prinsippene vist i denne boken kan være til hjelp for alle som jobber med barn. Vi ønsker å vise hvordan man kan ta i bruk kunnskapen fra tilknytningsps- og mentaliseringspsykologien i hverdagen. Dette er en kunnskap som bidrar til å bevisstgjøre oss om hva barn trenger for å falle til ro og føle seg trygge, slik at de kan lære nye ting og finne sin plass i verden sammen med andre. En tilknytningsbaserte tilnærming er aktuell for skolen og læreres arbeid med å fremme god psykisk helse i alle barn.

 

Utdanningen ledes av psykologspesialistene Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson ved Tilknytningspsykologene; Utdanningssenter og klinikk som har ansvaret for implementeringen av Circle of Securitymetoden i Skandinavia i samarbeid med opphavspersonene i Circle of Security International.

Innhold

Kurset gir en innføring i tenkning rundt arbeid med personale i skolen basert på kunnskap fra tilknytningsteori og Trygghetssirkelen.

 

Under kurset vil man dermed få en introduksjon til:

  • Tilknytningsteori
  • Mentaliseringsbegrepet
  • Hvodan gi barn en opplevelse av trygghet
  • Hvordan jobbe med oss selv i møte med barn som utfordrer oss

Målgruppe

Lærere, pedagoger, sosiallærere, psykologer, helsesøstere og andre faggrupper som jobber med relasjonen mellom barn og ansatte skolen.

 

Kurset krever ikke at man har tatt COS P på forhånd, og gir ikke tilgang til eget videobasert veiledningsmateriale.

 

Kursets nytteverdi er å få en innføring i kunnskapsgrunnlaget og at begrepene kan anvendes i det daglige arbeidet med elevene på skolen.

Praktisk informasjon

Dato: Fredag 28. august kl 09.30 – 16.00

 

Kursholdere: Psykologspesialistene Stig Torsteinson og Ida Brandtzæg

 

Sted: Røde Kors Konferansesenter

 

Pris: kr 1850, inkludert lunsj