Skole fordypningskurs Oslo januar 2021 - Tilknytningspsykologene
19668
page-template-default,page,page-id-19668,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-13.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Skole fordypningskurs Oslo januar 2021

ONLINE Fordypningskurs i arbeid med trygghet og tillitt i skolen

med nytt videobasert veiledningsmateriale utviklet av FolkOm

Innhold

I fagfornyelsen er både folkehelse og livsmestring gjennomgående temaer. Forskning viser at relasjonene mellom lærer og elev kanskje er den viktigste enkeltfaktoren for elevens fungering i skolen. Å utvikle livsmestring og folkehelse handler derfor mye om de voksne mestrer å møte elevene på utviklingsfremmende måter.

 

Relasjonsarbeid i skolen krever at man arbeider over tid. Dette kurset vil gi deg verktøy og kunnskap for å kunne arbeide nettopp prosessbasert, enten gjennom veiledning eller med prosjekter med de ansatte i skolen.

 

Kurset gir en fordypning i hvordan man anvender kunnskap fra boken «Se eleven innenfra» for alle barn, men særlig de barna som trenger den trygge relasjonen aller mest.

Et av temaene under disse to dagene er å øke forståelsen for barn som har med seg utrygge erfaringer og for barn med temperamentsmessige utfordringer.

 

Kurset gir også innføring i tenkning rundt arbeid med personale i skolen basert på kunnskap fra tilknytningsteori.

 

Kurset gjennomgår også et nytt videomateriale utviklet med FolkOm og Marthe Sveberg, i tillegg til nye arbeidshefter som også kan brukes i prosessarbeidet. Etter kurset vil kursdeltakere få dette materialet som hjelp til å arbeide prosjektbasert i skolen.

 

 

Under dette to dagers kurset vil du lære om:

 

  • Om arbeid med barn og ulike temperament
  • Om arbeid med utrygge barn
  • Om å anvende prinsipper fra tilknytningspsykologi i foreldresamarbeidet
  • Om å anvende prinsipper fra tilknytningspsykologi i utviklingen av arbeidsmiljøet

 

I tillegg vil du få konkret innføring i:

 

  • Nytt videobasert veiledningsmateriale
  • Nye arbeidshefter for bruk i veiledning/prosjekt
  • Manual som foreslår måter å arbeide med relasjon over tid

Målgruppe

Kurset krever at man har tatt COS P på forhånd, og gir tilgang til eget videobasert veiledningsmateriale, samt arbeidshefter og manual.

 

Kurset er egnet for alle som jobber med veiledning og ledelse innenfor skolesystemet. Kursets nytteverdi er å få en fordypning i anvendelse av tilknytningsbasert kunnskap ovenfor skolepersonalet, men også å få materiale til å arbeide prosess- og prosjektbasert og til foreldresamarbeid.

Pris

8750,-

Inkluderer videomateriale, arbeidshefter, manual og tilgang til lukkede medlemssider etter kurset

Sted og tid

Onsdag 20. januar 09.30 – 16.00

Torsdag 21. januar 09.00 – 15.30

Online på Zoom

Kursholdere

Psykologspesialistene Stig Torsteinson og Ida Brandtzæg