SEI Fordypning - Deltakerundersøkelse - Tilknytningspsykologene
28262
page-template-default,page,page-id-28262,bridge-core-3.1.3,cookies-not-set,sensei-bridge,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-30.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive

En Tilknytningspsykologene og folkOm produksjon ©

SE ELEVEN INNENFRA ©

FORDYPNING

DELTAGERUNDERSØKELSE

Copyright © Tilknytningspsykologene AS

Takk for at du deltok på dette kurset!

Vi vil gjerne ha din ærlige tilbakemelding på hvordan du synes det har vært. Besvarelsen er helt anonym. Det tar ca. 5 minutt å svare på denne undersøkelsen.

Alle forespørsler vedrørende materialet sendes til post@tilknytningspsykologene.no.

JaNei
Jeg har sett alle kapitlene
Ja
Nei
Jeg har deltatt i veiledningsgruppe
Ja
Nei
Jeg gjennomførte kurset på under 12 uker
Ja
Nei

Del 1 - Brukererfaringer med nettkurset

Kurset Se Eleven Innenfra © Fordypning var ledet av en kursleder. Vi er interessert i å høre om dine brukererfaringer.

Marker svaret ditt på fempunktsskalaen nedenfor, fra svært uenig til svært enig. Les hvert punkt nøye, og svar så ærlig du klarer. For hver påstand skal du markere i ruten som samsvarer best med oppfattelsen din.

Svært uenigUenigNøytralEnigSvært enig
Jeg synes kursholderen gjorde en god jobb med gruppa mi
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Jeg er fornøyd med formidlingen i videoene
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Jeg er fornøyd med refleksjonsoppgavene
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Jeg er fornøyd med min refleksjonsgruppe
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig

Del 2 - Relevans

Kurset tok utgangspunkt i § 9 A i skoleloven som fremhever at alle elever har rett på et trygt og godt skolemiljø.

Marker svaret ditt på fempunktsskalaen nedenfor, fra svært uenig til svært enig. Les hvert punkt nøye, og svar så ærlig du klarer. For hver påstand skal du markere i ruten som samsvarer best med oppfattelsen din.

Svært uenigUenigNøytralEnigSvært enig
Jeg opplevde innholdet i kurset som relevant for min jobb
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Jeg opplevde innholdet i kurset som praksisnært
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Jeg fikk reflektert over utfordringer i min jobbhverdag
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Det er tydeligere for meg hva som ligger i begrepet trygghet
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Det er tydeligere for meg hva som ligger i begrepet mentalisering
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Det er tydeligere for meg hva som ligger i begrepet temperament
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig

Del 3 - Verktøykassen

I programmet SEI ble det presentert en rekke verktøy som har til hensikt og fremme mentalisering.
Vurder din nytte av disse verktøyene når du skal fylle ut skjemaet under.

Marker svaret ditt på fempunktsskalaen nedenfor, fra svært uenig til svært enig. Les hvert punkt nøye, og svar så ærlig du klarer. For hver påstand skal du markere i ruten som samsvarer best med oppfattelsen din.

Svært uenigUenigNøytralEnigSvært enig
Den mentale kikkerten er et nyttig verktøy til å forstå begrepet mentalisering
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Behovstrianglet har gjort det lettere å forstå hva elevenes ulike behov og hva de trenger fra meg
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Reaksjonsbarometeret er et nyttig verktøy til å registrere mine egne reaksjoner
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Jeg er blitt mer bevist når elever gir meg røde reaksjoner
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Vippen er et nyttig verktøy til å forstå når jeg kan bli hard, svak eller tilbaketrukket
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Lys i lampen er et nyttig verktøy som minner meg på å se etter hvorvidt «jeg har kontakt og forbindelse?»
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Reparasjon er et viktig verktøy for meg når noe uheldig har skjedd mellom meg og eleven.
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Kunnskap om temperamentsforskjeller har vært en nyttig innfallsvinkel til å forstå enkelte elever
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Kunnskap om elver med «utrygge erfaringer» har vært en nyttig bevisstgjøring
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Kunnskap om kjønnsforskjeller har vært en nyttig innfallsvinkel til å forstå enkelte gutter
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig

Del 4 - Alle elever

I kurset ble det presentert faglig innhold som utforsket hva trygghet er, hva som skal til for å fremme
trygghet for alle elever. Vi så også på hvorfor det ikke alltid er så lett å få til dette, selv når vi ønsker
det.

Marker svaret ditt på fempunktsskalaen nedenfor, fra svært uenig til svært enig. Les hvert punkt nøye, og svar så ærlig du klarer. For hver påstand skal du markere i ruten som samsvarer best med oppfattelsen din.

Svært uenigUenigNøytralEnigSvært enig
Jeg er mer bevisst på at om jeg skal gi trygghet til alle elever må jeg gi elevene erfaringer med ivaretakelse
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Jeg har gjennom kurset fått flere verktøy for å skape trygghet mellom meg og alle mine elever
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Jeg føler meg mindre usikker når elever har vanskelige følelser og utfordrende atferd
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Det er blitt det lettere å forstå elevens ulike behov og hva de trenger fra meg
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Hvis elevene er urolige/sinte/lei seg, så er jeg blitt mer bevisst på å tilby trøst, omsorg og beskyttelse
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Jeg reagere mindre negativt på elevene mine enn det jeg gjorde før
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Når jeg reagerer negativt på en elev, tenker jeg oftere enn før at jeg kunne jobbet mer med å relatere meg til eleven
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
I etterkant av at noe er blitt vanskelig mellom meg og en elev, prøver jeg oftere enn før å ordne opp slik at det bra igjen mellom oss
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Jeg tenker oftere enn før at jeg må være en god rollemodell for elevene mine
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Jeg forstår bedre at når jeg er hjelpsom med elevenes følelser, så vil de bli mer hjelpsomme og støttende med hverandre
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Jeg føler generelt sett at jeg har fått et nærere forhold til elevene mine
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Elevene hører mer på meg nå enn det de gjorde før
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig

Del 5 - Elever som utfordrer deg

Kurset hadde flere eksempler på elever som kan oppleves som utfordrende for ansatte. Tar du med deg kunnskap som du kan anvende i relasjonen til elever som særlig utfordrer deg.

Marker svaret ditt på fempunktsskalaen nedenfor, fra svært uenig til svært enig. Les hvert punkt nøye, og svar så ærlig du klarer. For hver påstand skal du markere i ruten som samsvarer best med oppfattelsen din.

Svært uenigUenigNøytralEnigSvært enig
Jeg opplever at programmet har vært spesielt nyttig med tanke på de elevene som utfordrer meg
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Jeg strever mindre med elever jeg har opplevd som utfordrende nå, enn jeg gjorde før
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Nå er det flere av disse elevene som deler følelser og opplevelser med meg, enn det var før
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Nå er det flere av disse elevene som tar imot støtten og hjelpen jeg gir dem, enn det var før
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Disse elevene tapper meg for mindre energi enn de gjorde før
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Jeg reagerer mindre negativt når disse elevene utfordrer meg, enn jeg gjorde før
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Jeg tror flere av disse elevene nå opplever at jeg er på lag med dem og vil dem vel
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Jeg opplever at flere av disse elevene ikke er så sinte på meg som de var før
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Jeg tror flere av disse eleven nå føler at jeg behandler dem mer rettferdig, enn jeg gjorde før
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Disse elevene hører mer på meg nå, enn det de gjorde før
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig

Del 6 - Ditt arbeidsmiljø

Kurset la opp til at du kunne diskutere innhold sammen med dine kollegaer. Vi er interessert i å høre om dette har påvirket ditt arbeidsmiljø.

Marker svaret ditt på fempunktsskalaen nedenfor, fra svært uenig til svært enig. Les hvert punkt nøye, og svar så ærlig du klarer. For hver påstand skal du markere i ruten som samsvarer best med oppfattelsen din.

Svært uenigUenigNøytralEnigSvært enig
Vi ansatte har i større grad fått en felles forståelse for hvordan vi skal møte elever som utfordrer oss
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Det har blitt lettere for meg å fortelle om ganger hvor jeg ikke mestret jobben slik jeg ønsker det
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Jeg føler at jeg har en tydeligere støtte i ledelsen for å jobbe med trygghet og tillit i relasjoner
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Vi har fått en bedre refleksjonskultur og et godt felles språk i arbeidet med å skape trygghet på skolen
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Jeg er mindre stresset i jobben min enn før
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig

Del 7 - Kommentarer

Har kan du skrive noen egne kommentarer.