Se Eleven Innenfra - Lisensavtale kort - Tilknytningspsykologene
26905
page-template-default,page,page-id-26905,bridge-core-3.1.3,cookies-not-set,sensei-bridge,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-30.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive
 

Se Eleven Innenfra – Lisensavtale kort

En Tilknytningspsykologene og folkOm produksjon ©

SE ELEVEN INNENFRA ©

INTRODUKSJON

I dette psykoedukasjons-programmet får du mulighet til å utforske relasjonen du har til elevene dine, sett opp mot kravene i opplæringsloven. Informasjonen som formidles i programmet er forskningsbasert.

I dette psykoedukasjons-programmet får du mulighet til å utforske relasjonen du har til elevene dine, sett opp mot kravene i opplæringsloven. Informasjonen som formidles i programmet er forskningsbasert.

 

I 2017 fikk elever i den norske skole sin arbeidsmiljølov, § 9a i opplæringsloven. Denne loven slår fast at elever har en rett til et trygt og godt skolemiljø. Et trygt og godt skolemiljø vet vi bidrar positivt til elevens helse, trivsel og læring.

 

Loven krever nulltoleranse for forhold i skolemiljøet som skaper mistrivsel eller virker negativt på læringen. Loven krever også at det blir utført førebyggjande arbeid, både når det gjelder det fysiske miljøet og det psykososiale miljøet.

 

Dette er et forebyggende program som fokuser på det psykososiale miljøet, og da de ansattes relasjon til elevene. Det betyr ikke at vi ikke vektlegger elevens relasjoner til hverandre. De er også svært viktige for et sunt skolemiljø. Når vi likevel velger å fokusere på de ansattes relasjon til elevene, er det fordi dette forholdet regnes som spesielt viktig.

 

Vi kommer til å se på hva trygghet er, hvordan man fremmer trygghet i en relasjon og alle fordelene ved at elevene er trygge i relasjonen til deg. Forskning viser til og med at hvis elevene har en trygg relasjon til deg, så vil dette forholdet smitte over på relasjonene dem imellom og dermed skape et bedre klassemiljø.

 

Programmet vil også drøfte hvorfor det kan bli vanskelig å skape trygghet. Vårt mål er at du som ansatt kan finne inspirasjon til hvordan du kan være på trygghetsfremmende måter også i utfordrende situasjoner. Det er faktisk sånn at de vanskeligste øyeblikkene er ekstra potente i arbeidet med å gi alle elever trygghet. Da kan pendelen svinge begge veier. Klarer vi å møte en elev som er ute av seg på gode måter fremmer vi trygghet i relasjonen.

 

Når vi gjentatte ganger ikke klarer dette, vil det påvirke barnet på måter som kan skape utrygghet. Dette henger sammen med at de som arbeider på skolen ofte i kraft av sin rolle og profesjonelle stilling har en maktposisjon i forhold til elevene – alt dette vil vi se nærmere på i de 12 filmene som dette programmet inenholder.

 

Vi ønsker deg lykke til og håper at programmet vil bidra til refleksjon!

 

 

Vennlig hilsen

Tilknytningspsykologene og FolkOm