Se Eleven Innenfra - Deltakerundersøkelse - Tilknytningspsykologene
27000
page-template-default,page,page-id-27000,bridge-core-3.1.3,sensei-bridge,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-30.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.5,vc_responsive

En Tilknytningspsykologene og folkOm produksjon ©

SE ELEVEN INNENFRA ©

INTRODUKSJON

DELTAGERUNDERSØKELSE

Copyright © Tilknytningspsykologene AS

Takk for at du deltok på dette kurset!

Vi vil gjerne ha din ærlige tilbakemelding på hvordan du synes det har vært. Besvarelsen er helt anonym. Det tar ca. 5 minutt å svare på denne undersøkelsen.

Alle forespørsler vedrørende materialet sendes til post@tilknytningspsykologene.no.

Spørreskjema til deltakere på SEI-kurs

JaNei
Jeg har sett alle filmene
Ja
Nei
Jeg har deltatt i arbeidsgruppe
Ja
Nei
Jeg gjennomførte kurset på under 6 uker
Ja
Nei

Del 1 - Brukererfaringer med nettkurset

Kurset Se Eleven Innenfra © Introduksjon var nettbasert. Vi er interresert i å høre om dine brukererfaringer.

Marker svaret ditt på fempunktsskalaen nedenfor, fra svært uenig til svært enig. Les hvert punkt nøye, og svar så ærlig du klarer. For hver påstand skal du markere i ruten som samsvarer best med oppfattelsen din.

Svært uenigUenigNøytralEnigSvært enig
Jeg er fornøyd med at kurset var nettbasert
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Jeg er fornøyd med nettsiden
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Jeg er fornøyd med formidlingen i videoene
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Jeg er fornøyd med refleksjonsoppgavene
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Jeg er fornøyd med min arbeidsgruppe
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig

Del 2 - § 9 A i opplæringsloven

Kurset tok utgangspunkt i § 9 A i opplæringsloven som fremhever at alle elever har rett på et trygt og godt skolemiljø.

Marker svaret ditt på fempunktsskalaen nedenfor, fra svært uenig til svært enig. Les hvert punkt nøye, og svar så ærlig du klarer. For hver påstand skal du markere i ruten som samsvarer best med oppfattelsen din.

Svært uenigUenigNøytralEnigSvært enig
Jeg opplevde innholdet i nettkurset som relevant for min jobb
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Jeg har fått en bedre forståelse av § 9 A i opplæringsloven etter kurset
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Det er tydeligere for meg hva som ligger i begrepet trygghet
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig

Del 3 - Alle elever

I kurset ble det presentert faglig innhold som utforsket hva trygghet er, og hva som skal til for å fremme trygghet for alle elever. Vi så også på hvorfor det ikke alltid er så lett å få til dette, selv når vi ønsker det.

Marker svaret ditt på fempunktsskalaen nedenfor, fra svært uenig til svært enig. Les hvert punkt nøye, og svar så ærlig du klarer. For hver påstand skal du markere i ruten som samsvarer best med oppfattelsen din.

Svært uenigUenigNøytralEnigSvært enig
Jeg er mer bevisst på at om jeg skal gi trygghet til alle elever må jeg gi elevene erfaringer med ivaretakelse
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Jeg har gjennom kurset fått flere verktøy for å skape trygghet mellom meg og mine elever
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Jeg føler meg mindre usikker når elever har vanskelige følelser og utfordrende atferd
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Behovstriangelet har gjort det lettere å forstå hva elevene trenger fra meg
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Hvis elevene er urolige/sinte/lei seg, så er jeg blitt mer bevisst på å tilby trøst, omsorg og beskyttelse
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Jeg reagerer mindre negativt på elevene mine enn det jeg gjorde før
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Når jeg reagerer negativt på en elev, tenker jeg oftere enn før at jeg kunne jobbet mer med å relatere meg til eleven
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
I etterkant av at noe er blitt vanskelig mellom meg og en elev, prøver jeg oftere enn før å ordne opp slik at det blir bra igjen mellom oss
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Jeg tenker oftere enn før at jeg må være en god rollemodell for elevene mine
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Jeg forstår bedre at når jeg er hjelpsom med elevenes følelser, så vil de bli mer hjelpsomme og støttende med hverandre
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Jeg føler generelt sett at jeg har fått et nærere forhold til elevene mine
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Elevene hører mer på meg nå enn det de gjorde før
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig

Del 4 - Elever som utfordrer deg

Kurset hadde flere eksempler på elevatferd som kan oppleves som utfordrende for ansatte. Tar du med deg kunnskap som du kan anvende i relasjonen til elever som særlig utfordrer deg?

Marker svaret ditt på fempunktsskalaen nedenfor, fra svært uenig til svært enig. Les hvert punkt nøye, og svar så ærlig du klarer. For hver påstand skal du markere i ruten som samsvarer best med oppfattelsen din.

Svært uenigUenigNøytralEnigSvært enig
Jeg opplever at programmet har vært spesielt nyttig med tanke på de elevene som utfordrer meg
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Jeg strever mindre med elever jeg har opplevd som utfordrende nå, enn jeg gjorde før
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Nå er det flere av disse elevene som deler følelser og opplevelser med meg, enn det var før
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Nå er det flere av disse elevene som tar imot støtten og hjelpen jeg gir dem, enn før
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Disse elevene tapper meg for mindre energi enn de gjorde før
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Jeg reagerer mindre negativt når disse elevene utfordrer meg, enn jeg gjorde før
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Jeg tror flere av disse elevene nå opplever at jeg er på lag med dem og vil dem vel
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Jeg opplever at flere av disse elevene ikke er så sint på meg som de var før
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Jeg tror flere av disse elevene nå føler at jeg behandler dem mer rettferdig, enn jeg gjorde før
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Disse elevene hører mer på meg nå, enn det de gjorde før
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig

Del 5 - Ditt arbeidsmiljø

Kurset la opp til at du kunne diskutere innholdet sammen med dine kollegaer. Vi er interessert i å høre om dette har påvirket ditt arbeidsmiljø.

Marker svaret ditt på fempunktsskalaen nedenfor, fra svært uenig til svært enig. Les hvert punkt nøye, og svar så ærlig du klarer. For hver påstand skal du markere i ruten som samsvarer best med oppfattelsen din.

Svært uenigUenigNøytralEnigSvært enig
Vi ansatte har i større grad fått en felles forståelse for hvordan vi skal møte elever som utfordrer oss
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Det har blitt lettere for meg å fortelle om ganger hvor jeg ikke mestret jobben slik jeg ønsket det
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Jeg føler at jeg har en tydeligere støtte i ledelsen for å jobbe med trygghet og tillit i relasjoner
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Vi har fått en bedre refleksjonskultur og et godt felles språk i arbeidet med å skape trygghet på skolen
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig
Jeg er mindre stresset i jobben min enn før
Svært uenig
Uenig
Nøytral
Enig
Svært enig