Se eleven inifrån SEI - Tilknytningspsykologene
22143
page-template-default,page,page-id-22143,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-13.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Se eleven inifrån SEI

Svensk versjon

For norsk versjon – trykk HER

NB: Hvis du opplever at kapittelet du har valgt ikke vises/lastes, forsøk å oppdatere siden. Vanligvis har nettlesere et oppdateringssymbol (som ser ut som en pil formet som en sirkel eller halvsirkel) et sted på skjermen (som regel ved adresselinjen øverst på siden). Klikk på symbolet og siden oppdateres.
Alternativt kan du oppdatere ved å trykke F5 tasten. Dette fungerer i alle nyere nettlesere i Windows.
Hvis du er en Mac bruker må du holde nede Command ⌘ tasten og R tasten (samtidig), og siden oppdateres.

Trykk på bildet for å starte Introduksjonen

Inledning: Uppstart och förberedelse till SEI programmet

Genom att se oss själva, eleverna och föräldrarna inifrån önskar vi med denna kurs:

 • Stärka lärarens medvetande och kunskap om hur upplevelse av trygghet kan främjas i alla elever generellt och i de utsatta eleverna speciellt.
 • Stärka lärarens medvetande och kunskap om hur elevgruppens förmåga till att ge trygghet till varandra kan främjas.
 • Stärka lärarens medvetande och kunskap om hur man främjar «omsorgskollektiv» tillsammans med elevernas föräldrar och då särskilt föräldrarna till de utsatta eleverna.

Trykk på bildet for å starte kapittel 1 – 2021 versjon

KAPITEL 1: Vägen till trygghet och utveckling

 • Vi ska prata om mentalisering som en övergripande princip för att kunna främja trygghet hos eleven.
 • Vi ska prata om alla fördelar som är förknippade med att främja trygghet och tillit.
 • Det tredje målet är att förstå att trygghet också handlar om tillhörighet till elev-gruppen och skolan som plats.

Trykk på bildet for å starte kapittel 2 – 2021 versjon

KAPITEL 2: Den mentala kikaren

Vi skall använda «Den mentala kikaren» till att «Se eleven inifrån», «Se oss själva inifrån» och «Se på mellanrummet». Låt oss titta på de olika linserna:

 • När vi skall se eleven inifrån: «Behovstriangeln».
 • När vi skall se oss själva inifrån: «Gungbrädan» och «Gröna och Röda Reaktioner»
 • När vi skall se på mellanrummet: «Ljus i lampan» och «Avbrott och Reparation»

Trykk på bildet for å starte kapittel 3 – 2021 versjon

KAPITEL 3: De mottagliga barnen

I detta kapitlet riktar vi ljuset mot tre grupper av elever som i högre grad är utsatt för negativ omsorg i skolan än andra elever. Vi ska se på forskning som visar att:

 • Flickor generellt får bättre relationer med lärare än pojkar.
  De aktiva, reaktiva och impulsiva och de försiktiga, tillbakadragna eleverna är mer förbisedda och/ eller utsatta för negativ uppmärksamhet.
 • Grad av trygghet till föräldrar kan påverka relationen mellan lärare och elev.
 • Vi påminner om att den professionella jobbar med att kontrollera egna negativa reaktioner och visa «ömhet» för alla, även för de som utmanar mest.

Trykk på bildet for å starte kapittel 4 – 2021 versjon

KAPITEL 4: När nöden är som störst

 • Vi kommer i detta kapitel rikta strålkastaren mot situationer präglade av dilemma, konflikt och stress.
 • Målet är att få anledning att reflektera runt sådana situationer, så att lärare i skolan kan se betydelsen av att ha balans i omsorgen.
 • Vi vill hjälpa lärare med att förstå att särskilt de svåra situationerna är kraftfulla avseende att främja tillit och trygghet i relationen, och god utveckling hos eleverna.

Trykk på bildet for å starte kapittel 5 – 2021 versjon

KAPITTEL 5: Den mentaliserande kulturen

 • Vi har genom denna kurs fått höra att elever ska mötas med glädje och omsorg, eftersom de är barn och unga. Vuxna har ansvar för att utveckla en positiv relation till alla elever och för att försöka tycka om alla.
 • Reflekterande kultur i skolan kan hjälpa er med detta arbete. Att skapa förutsättningar för det är ett ledaransvar, eftersom det behöver organiseras och sättas av tid till. Ju fler av de anställda som deltar, desto bättre kommer det att fungera.
 • Vi ska också prata om Omsorgskollektivet, som består av skolan och familjen. Det är ni tillsammans som skall främja god omsorg och livsmästring.

Trykk på bildet for å åpne dokumentet.

Informasjonshefte:

Her finner du informasjon om:

 • Hva er psykoedukasjon?
 • Hvordan bruke SBI – Psykoedukasjonskurs?
 • Hvilken innstilling skal ha Kursleder til deltakere?
 • Hva kjennetegner en endringsprosess?

Trykk på bildet for å åpne dokumentet.

Handouts: Her finner du ekstra-materiale som det henvises til i SEI Psykoedukasjonskurs.