SBI - Medlemsside - Svensk - Tilknytningspsykologene
25701
page-template-default,page,page-id-25701,bridge-core-3.1.3,cookies-not-set,sensei-bridge,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-30.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive
 

SBI – Medlemsside – Svensk

NB: Hvis du opplever at kapittelet du har valgt ikke vises/lastes, forsøk å oppdatere siden. Vanligvis har nettlesere et oppdateringssymbol (som ser ut som en pil formet som en sirkel eller halvsirkel) et sted på skjermen (som regel ved adresselinjen øverst på siden). Klikk på symbolet og siden oppdateres.
Alternativt kan du oppdatere ved å trykke F5 tasten. Dette fungerer i alle nyere nettlesere i Windows.
Hvis du er en Mac bruker må du holde nede Command ⌘ tasten og R tasten (samtidig), og siden oppdateres.

Foreløpig ligger det inne danske filmer i dette svenske materiale i påvente av de nye svenske filmene som vil være klare i august/september.

Se Barnehagebarnet Innenfra 2.1.

Trykk på bildet for å starte Introduksjonen versjon 2.1 – 2021

Innledning: Oppstart og forberedelse

Ved å se oss selv, barna i barnehagen og foreldrene innenfra ønsker vi med dette kurset å:

 • Styrke de ansattes bevissthet og kunnskap om hvordan man fremmer en opplevelse av trygghet i alle barn generelt, og de utsatte barna spesielt.
 • Styrke de ansattes bevissthet og kunnskap om hvordan man fremmer barnas opplevelse av tilhørighet til avdelingen og barnehagen.
 • Styrke de ansattes bevissthet og kunnskap om hvordan man danner et «omsorgskollektiv» sammen med barnas foreldre, og da særlig foreldrene til de utsatte barna.

Trykk på bildet for å starte kapittel 1 – versjon 2.1 – 2021

Kapittel 1: Veien til trygghet og utvikling

 • Vi skal snakke om mentalisering som et overordnet prinsipp for å kunne fremme trygghet i barnet.
 • Vi skal skal snakke om alle fordelene som er forbundet med å fremme trygghet og tillit.
 • Det tredje målet er å forstå at trygghet også handler om tilhørighet til barnegruppen og barnehagen som sted.

Trykk på bildet for å starte kapittel 2 – versjon 2.1 – 2021

Kapittel 2: Den mentale kikkerten

Vi skal bruke «Den mentale kikkerten» til å «Se barnehagebarnet innenfra», «Se oss selv innenfra» og «Se det som er i mellom». La oss se på de ulike linsene:

 • Når vi skal se barnet innenfra: «Behovstriangelet».
 • Når vi skal se oss selv innenfra: «Vippen» og «Grønne og Røde Reaksjoner»
 • Når vi skal se på det som er i mellom: «Lys i Lampen» og «Brudd og Reparasjon»

Trykk på bildet for å starte kapittel 3 –  versjon 2.1 – 2021

Kapittel 3: De mottakelige barna

Vi vil i dette kapittelet rette søkelyset mot tre grupper av barn som er ekstra mottakelige for relasjonskvaliteten de får i barnehagen. Paradokset er at forskning viser at disse barna i større grad er utsatt for negativ omsorg i barnehagen enn andre barn.

 • Jenter generelt får bedre relasjoner med de ansatte enn gutter.
 • De aktive, reaktive og impulsive og de forsiktige, tilbaketrukne barna er mer oversett og/ eller utsatt for negativ oppmerksomhet.
 • Grad av trygghet til foreldre kan påvirke relasjonen mellom ansatt og barn.

Vi minner om at vi jobber for å opprettholde godheten for barna – også de som utfordrer oss mest.

Trykk på bildet for å starte kapittel 4 – versjon 2.1 – 2021

Kapittel 4: Når nøden er størst

 • I dette kapittelet vil vi se på utfordrende situasjoner som lett kan få oss til å vippe i dumphusken.
 • Vi vil reflektere rundt voksnes reaksjoner på konflikter og barn i vanskelige tilstander.
 • Deretter vil vi se på hvordan vi kan gjenvinne balanse i dumphuska og hjelpe barna til å få det bedre.
 • Husk: De utfordrende situasjonene er særlig potente med tanke på å fremme trygghet i relasjonen og god utvikling i barna.

Trykk på bildet for å starte kapittel 5 – versjon 2.1 – 2021

Kapittel 5: Den mentaliserende kulturen

 • Vi har gjennom dette kurset fått høre at barnehagebarn skal møtes med glede og omsorg, fordi de er barn. Voksne har ansvar for å utvikle en positiv relasjon til alle barna og til å prøve å like alle.
 • Reflekterende kultur i barnehagen kan hjelpe dere med dette arbeidet. Å legge til rette for dette er et lederansvar, fordi det må organiseres og settes av tid til. Jo flere av de ansatte som deltar i dette, jo bedre vil det fungere.
 • Hvordan dere voksne har det sammen vil også påvirke hvordan dette arbeidet går.
 • Vi skal også snakke om Omsorgskollektivet, som består av barnehagen og familien. Det er dere som sammen skal fremme god omsorg og fostre livsmestring.

Manual 2.1

Trykk på bildet for å åpne dokumentet.

Manual 2.1 – revidert: Elektronisk utgave av er tilgjengelig for alle som er sertifisert. Ønsker du en papirutgave av manualen så kan det bestilles. Leveringen kan ta fra 3 til 10 dager.

Trykk på bildet for å åpne dokumentet.

Rettelser til manualen: Den er oppdaget en feil i introduksjonskapittelet i den opprinnelige manualen og vi har laget et tillegg som kan lastes ned og printes ut.