COS Skole - Tilknytningspsykologene
131
page-template-default,page,page-id-131,cookies-not-set,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-13.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
 

COS Skole

Innhold

Det sies ofte at skolen har ansvar for læring, mens familien har ansvaret for omsorg og oppdragelse. Det er imidlertid mye forskning som viser at barn med en god relasjon til læreren sin også lærer mer rent kunnskapsmessig. Vi mener derfor det er på tide å se fenomenene omsorg, relasjon og læring i sammenheng. I stedet for å tenke at læring tilhører skolen og omsorg tilhører hjemmet bør vi se på familie, barnehage og skole som et kollektiv, som sammen har ansvaret for barns utvikling og læring – både kunnskapsmessig og emosjonelt.

 

Vil vil i denne utdanningen, som bygger på boken Se eleven innenfra (Brandtzæg, Torsteinson & Øiestad, 2016), vise hvordan COS er en modell som hjelper alle som jobber med barn, med å ta i bruk kunnskapen fra tilknytningsps- og mentaliseringspsykologien. Modellen bidrar til å bevisstgjøre oss om hva barn trenger for å falle til ro og føle seg trygge, slik at de kan lære nye ting og finne sin plass i verden sammen med andre. COS modellen er aktuell for skolen og læreres arbeid med å fremme god psykisk helse i alle barn.

 

Utdanningen ledes av psykologspesialistene Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson ved Tilknytningspsykologene; Utdanningssenter og klinikk som har ansvaret for implementeringen av Circle of Securitymetoden i Skandinavia i samarbeid med opphavspersonene i Circle of Security International.

Målgruppe

Lærere, pedagoger, sosiallærere, psykologer, helsesøstere og andre faggrupper som jobber med relasjonen mellom barn og ansatte skolen.

 

Utdanningen krever ikke at du har tatt COS P utdanningen. Men, COS Skole sammen med COS Parenting vil det gi deg tilgang til materiale til bruk i veiledning av ansatte i skolen.

3 dager intensiv opplæring skole

Opplæringen går over tre dager. Man lærer bl.a. følgende på kurset:

 

  • Vi viser hvordan du kan hjelpe lærere i skolen til å øke sin bevissthet om og kompetanse i å skape trygghet, vise godhet, regulere elevens følelser og stress, og hjelpe de til læring ved bruk av COS prinsippene.
  • Du vil også ha med deg en forståelse av dette arbeidet med barn individuelt og i større grupper og klasserommet.
  • Vi ser nærmere på alder, kjønn, barn med temperamentsmessige utfordringer og utrygge elever som har erfaringer med begrenset omsorg  og traumer.
  • Her skal vi også ser nærmere på hvordan jobbe med personlige tema hos den enkelte lærer igjennom begrepet Haimusikk.
  • Vi vil gå igjennom COS modellen for oppstart på skolen, og andre skolerelaterte tema som mobbing og skolevegring.
  • Vi vil i utdanningen gi kunnskap om hvordan jobbet med skolemiljøet og hvordan ansatte i skolen kan fremme et godt og mentaliserende miljø.

Pris

Pris vil kunne variere mellom 7900 og 8900 kroner.

Kurskalender

Dato annonseres snart