Hva omfatter virksomheten - Tilknytningspsykologene
125
page-template-default,page,page-id-125,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-13.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Hva omfatter virksomheten

Alle kan heve sin kompetanse på tilknytning – vi har selvsagt skolert oss innen tilknytningsbasert utredning og behandling. Vi har også skrevet bøker med dette faglige perspektivet. Men vår kompetanseheving skjer først å fremt igjennom vårt daglige arbeide med å møte klienter i ulike livsfaser med ulike utfordringer. Vi har begge faste stillinger ved sped- og småbarsavdelingen ved Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus. Dette gi oss viktig og konkret erfaring med bruk av tilknytningsbaserte metoder og beriker virksomheten som Tilknytningspsykologene omfatter:

 • Nordisk implementering av Circle of Security Parenting en tilknytningsbasertsbasert metode for psykoedukasjon.
 • Nordisk Implementering av Circle of Security Intervention en tilknytningsbasertsbasert metode for terapi.
 • Opplæringsvirksomhet om tilknytning opp mot barnehager, primærhelsetjenester og spesialisthelsetjenster.
 • Opplæringsvirksomhet om tilknytning opp mot vidreutdanninger ved RBUP og psykologforeningen og jurstforeningen.
 • Akademisk formidling av tilknytningsperspektiver igjennom presentasjoner påkonferanser, artikler og bøker.
 • Utviklingsarbeid i samarbeid med offentlig forvaltning.
 • Prosjektarbeid med produkutvikling, undervisnings- og veiledningspakker.
 • Veiledning og konsultasjonsvirksomhet.
 • Sakkyndige utredninger etter Barnevernloven og Barneloven.

Vi har et omfangsrikt og kompetanserikt nettverk av fagfolk rundt oss, og har hatt en rekke sammarbeid med både det ofentlige og privatpersoner i disse spennende krysningsfeltene mellom tilknytningspsykologi, utviklingspsykologi, klinisk virksomhet og arbeid opp mot domstolen.

 • Circle of Security International
 • Det nordiske COS nettverket
 • Domstoladministrasjonen
 • BUFDIR
 • BUFETAT
 • Kommunale tjenester: Stavanger, Ringsaker, Aurskog Høland, Skedsmo, Oslo, Bergen, Bærum m.fl.
 • Fagpersoner: Judith van der Weele, Guro Øiestad, Lars Smith, Silje Bjørnstad, Elisabeth Solheim m.fl.