COS prosjekt barnehage - Tilknytningspsykologene
18382
page-template-default,page,page-id-18382,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-13.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

COS prosjekt barnehage

COS – livsmestring og helse i barnehagen

Tilknytningspsykologene har lang erfaring med å organisere prosjekter i samarbeid med kommuner og institusjoner i Norden. Tilkntyningspsykologene har anledning til å skreddersy prosjektet etter den enkelte oppdragsgivers behov og ønske.

 

Felles for våre barnehageprosjekter er å inspirere barnehagepersonalet til å ta et varmt grep om rollen som omsorgsgivere, ved at de blir bevisst en omsorgsstil som er ivaretakne ovenfor barnets sosiale og emosjonelle behov. Med andre ord, vi ønsker å konkretisere hvordan kan ansatte i barnehagene styrke barns psykiske helse.

 

”Barnehagene må sees i et psykisk helseperspektiv, ikke bare i skole og utdanningsperspektiv. Internasjonale studier viser at hvis kvaliteten på barnehagen er god, har den stor effekt på barns utvikling.” (Holte, 2012)

 

Gjennom våre barnehageprosjekt tilbyr vi 4 undervisningsmoduler med oppdatert kunnskap om hva som fremmer barns psykiske helse og i tillegg foreslå gjennomførbare tiltak basert på Circle of security (COS) metoden som stimulerer sunn sosial og emosjonell utvikling. De like modulene innebærer hel- eller halvdagsforelesninger. Det tilbys også en konsolideringssamling og veiledning underveis i prosjektet.

Målgruppe

Vår prosjekter retter seg mot bydeler og kommuner som ønsker å gjøre en satsning på barnehagesektoren.

Prosjektorganisering

Circle of Security™ metoden er beskyttet av trademarkbestemmelsene og all implementering kan kun gjøres i regi av Tilknytningspsykologene i samarbeid med Circle of Security International.

 

For å forhindre overtredelse av trademarkbestemmelsene ønsker vi å tydeliggjøre at sertifiserte i COS P metoden har sertifisering til å drive COS P kurs for foreldre eller til små personalgrupper, maks 20 personer. Sertifiserte i COS I er sertifisert til å drive gruppe, eller individuell behandling.

 

All annen opplæring skal gå igjennom Tilknytningspsykologene, som f.eks. undervisning av større personalgrupper, prosjektutforming med bruk av COS prinsippene osv.

Prosjektinnhold

I samarbeid med Circle of Security International har vi utviklet produkter som er velegnet til målrettet prosjektarbeid som har til hensikt å fremme trygghet og helse i barnehagen. Det dreier seg om:

 

  • Foredrag (4 moduler)
  • Fidelity coaching og veiledning
  • Arbeidshefter
  • Videomateriale for barnehage
  • Konsolidering og oppfølgning
  • Evaluering

Foredrag

Modul 1

COS Prinsippene

Her vil vi gi en innføring i tar vi med oss forståelsen fra Trygghetssirkelen og viser hvordan de voksne i barnehagen kan øke sin bevissthet om og kompetanse i å skape trygghet, vise godhet, regulere barnas følelser og hjelpe til i lek og vennskap. Etter modul 1, vil du sitte med viktig kunnskap om barns psykiske behov og hvordan du som voksen kan gi små barn hjelp til å håndtere følelser og fungere sammen med andre. Du vil også ha med deg en forståelse av dette arbeidet med barn individuelt og i større grupper.

Modul 2

COS fordypning barn

I denne modulen vi ser nærmere på alder, kjønn, temperament og utrygge barn. Her vil vi se på barnehagen som et sted for kontakt og omsorg, og underbygge hvorfor det er så viktig at dere voksne har evnen til å være gode tilknytningspersoner for alle barna, også de barna som utagerer og oppleves som vanskelige, og de som er forsiktige eller vanskelige å få kontakt med.

Modul 3

COS fordypning oppstart

denne modulen vil vi gå igjennom COS modellen for oppstart. Vi vil ha fokus på de store oppstartene (ny i barnehagen og oppstart etter ferie) og de store avslutningene (Overgang til skole og stren på de lengre feriene). Men vi vil også se på de mindre oppstartene (når barn kommer om morgenen og når aktiviteter starter) og avslutningene (når barn slutter dagen og når aktiviteter avsluttes). Etter denne modulen vil du sitte igjen med en større bevissthet av barns behov ved oppstart og avslutninger, når man kan følge barnet, samt når og hvordan du trenger å strukturere situasjonen.

Modul 4

COS arbeidsmiljø

I denne modulen jobber vi med arbeidsmiljøet. Mentalisering (vår evne til å tenke om oss selv og andre) er utvikles og bevares av det sosiale systemer som familie og venner, men også jobb. Sosiale systemet på jobben er omsorgsfullt og ivaretakenede reduserer det arbeidsstress, gir de ansatte økt forståelse av seg selv og av andres mentale tilstander. Modul 4 vil gi den kunnskap om hvordan du kan bidra til at barnehagen der du jobber eller jobber med kan være en aktiv deltaker i å fremme et godt og mentaliserende miljø samtidig slik at man sammen kan jobbe for å fremme COS prinsippene.

Fidelity coaching og veiledning

Vi oppfordrer til å søke Fidelity Coaching (en standardisert mal for COS P coaching) når man er uerfaren med bruk av tiltaket eller i arbeid med komplekse saker som ved høy risiko. Er det lenge siden du har gjort tiltaket anbefaler vi også at du tar kontakt for Fidelity Coaching. Fidelity Coaching foregår online ved bruk av Zoom.

 

Vi tilbyr veiledning til COS P utdannede i forbindelse med implementeringen av COS Barnehage. Hensikten er å sikre at de COS P utdannede kan gi god veiledning videre til personalet i slik at at COS Barnehage blir utført og brukt på korrekte måter og at ferdighetene til de ansatte som forvalter metoden utvikles.

Arbeidshefter med eget videomateriale

Arbeidsheftene er laget for å gjøre implementeringen lettere. De inneholder oppgaver og øvelser som personalgruppen kan jobbe med for å øke sin forståelse. Sammen med Marthe Sveberg fra FolkOm har vi utviklet eget video materiale som vi bruker i forbindelse med implementering av COS Barnehage som understøtter innholdet i heftene.

Konsolidering og oppfølgning

I tillegg kanTilknytningpsykologene tilby en konsolideringssamling, hvor det blir et oppsummerende foredrag og hvor personalet eksempelvis selv får anledning til å formidle praksishistorier. Ved behov har vi også arrangert oppfølgning.

Evaluering

Vi vil gjerne bistå til en systematisk datainnsamling, analyse og vurdering av våre prosjekter. Vi vil i den forbindelse kunne rådføre oss med vårt internasjonale nettverk som gjør forskning på metoden.

Pris – COS Prosjekt

Pris settes ut fra omfanget på prosjektet. Ta kontakt med oss for en samtale på post@tilknytningspsykologene.no