COS Intervention - Tilknytningspsykologene
138
page-template-default,page,page-id-138,cookies-not-set,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-13.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.4,vc_responsive
 

COS Intervention

Om metoden

Circle of Security Intervention: COS –Intervention er et manualisert behandlingsprogram som ønsker å fremme trygg tilknytning igjennom at de enkelte foreldre støttes i løpet av intervensjonen til å reflektere over samspill med eget barn, basert på psykoedukasjon og videoopptak av seg sammen med barnet i en stress/konflikt situasjon.

 

I løpet av intervensjonen skal foreldrene etablere en trygg base overfor barna sine, lære om betydningen av tilknytning, utvikle evne til å forstå barnets signaler og styrke den følelsesmessige involveringen med barnet. Programmet fremmer at det er foreldrene som må gjøre endringen. Foreldre inviteres derfor å ta et skritt til side for å se på seg selv og egen omsorgsatferd og reflektere over hvorvidt denne harmonerer med barnets behov.

 

COS Intervention er et omfattende og dyptgående terapeutisk tiltak. Tiltaket passer godt for arbeid i 2. linjetjenesten, men også i enkelte barneverninstitusjoner (f.eks. familiesenter) som ønsker å tilby et dypgående tiltak for barn i alderen 0-10 år. Når det er snakk om alvorlige tilknytningsvansker, i kombinasjon med flere risikofaktorer som f.eks. psykisk lidelse hos forelderen, benyttes ikke COS Intervention alene men som en del av en større tiltakspakke som f.eks. i kombinasjon med tiltak ved DPS. Programmet kan administreres både individuelt og i gruppe og vil ta mellom 10-25 ganger avhengig av hvor mange som det jobbes med.

Om sertifisering

Om serifiseringskurs i Circle of Security Intervention: Det kreves deltagelse på et 10 dagers opplæringskurs. Man lærer bl.a. følgende på kurset:

 

  • Forstå det teoretiske grunnlaget for Circle of Security®
  • Kunne skape gode/trygge behandlingsallianser med foreldre
  • Kunne bruke opptak fra Fremmedsituasjon til å fremme og understøtte empati for barnet
  • Bruke COS Intervjuet til å forstå forelderens arbeidsmodell av barnet og egen relasjon til barnet.
  • Kunne bruke skåring av Fremmedsituasjonen og COS Intervjuet til å lage individuelle behandlingsplaner for målrettede individuelt tilpassede intervensjoner.
  • Kunne hjelpe foreldre til å regulere både egne og barnets emosjoner og på den måten styrke barnets tilknytningstrygghet.
  • Forstå hvordan COS Intervention kan brukes som et tiltak alene eller som en del av et større behandlingsopplegg.

 

Det er svært omfattende program og det stilles krav om veiledning for sertifisering. Veiledningen går over 1 1/2 år.

Circle of Security International har egne lister over personer som er sertifisert til å gi veiledning i bruk av programmet.

Kommende kurs

COS Intervention

Oslo

2019

Norge

30. september – 4. oktober

&

4. november – 8. november

(totalt ti dager)

Røde Kors Konferansesenter

Hausmannsgate 7

0186 Oslo

Påmelding