COS Intervention™ - Tilknytningspsykologene
138
page-template-default,page,page-id-138,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-13.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

COS Intervention™

Circle of Security Intervention – Intensivt tiltak

Online kurs

Tiltaket Circle of Security Intervention (COSI) er aktuelt for deg som jobber med familier som er i moderat til høy risiko.

 

Erfaringer og forskning tilsier at familier med høyrisikogruppen bør tilbys tiltak med relativt høy intensitet – i betydningen varighet og metodiske grep enn tilfellet er for gruppen med fra lav til moderat risiko.

 

COSI er et mer intensivt tiltak sammenlignet med COSP. Tiltaket kan brukes i kombinasjon med COSP eller anvendes alene.

 

COSI tiltaket er intensivt i betydningen at det jobbes på mer målrettede, over lengre tid og på mer direkte måter sammenlignet med COSP.

 

  • Man lærer på dette kurset å gjøre utredning av tilknytningskvalitet (Fremmedsituasjonen og COSI Intervjuet)
  • Man lærer å legge opp en målrettet behandlingsplan på bakgrunn av informasjon fra utredningen.
  • Det gis opplæring i videofeedback med utgangspunkt i Fremmedsituasjonen, Dette er i tråd med internasjonale anbefalinger for tilknytningsbaserte tiltak rettet mot høyrisikofamilier (NICE retningslinjer).

Målgruppe

Tiltaket passer godt for arbeid i 2. linjetjenesten, men også i barnevernet og barneverninstitusjoner (f.eks. familiesenter) som ønsker å tilby et dyptgående tiltak for barn i alderen 0-10 år.

Priser

  • Pris for kurset: 19.500,-
  • Gruppeveidedning (for sertifisering) varierer av gruppestørrelse, og er fra omlag 500,- til 1.000,- pr. time. Individuell veiledning vil variere mellom omlag 1.100,- til 1.600,-.
  • Avtalene gjøres direkte med veileder. Alle veiledere er sertifiserte i COS I tiltaket.
  • Antall timer veiledning for sertifisering: Mellom 40 og 100 timer avhengig av gruppestørrelse og klinisk arbeide.

Kurskalender

Neste kurs i COS Intervention: 

Datoer for neste kurs kommer snart.

Vi samarbeider direkte med Circle of Security International om disse kursene. Kurset blir holdt på norsk av Brandtzæg og Torsteinson.

Kommende kurs

COS Intervention

Online

Datoer

Datoer for neste kurs kommer snart