COS Intervention™ - Tilknytningspsykologene
138
page-template-default,page,page-id-138,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-13.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

COS Intervention™

Tiltaket

COS Intervention (COS I) er et omfattende og dyptgående tiltak og brukes ofte som en utvidelse av COS Parentening tiltaket. Programmet bygger på tilktnytningspsykologi, kunnskap om mentalisering, nevropsykologi og utviklingstraumer.

 

I forkant av behandlingen utredes relasjonen mellom barnet og forelderen. Utredningen består av en utvidet Fremmedsituasjons utredning hvor foreldre og barn også blir bedt om å lese en bok og å rydde opp. I tillegg blir omsorgsersonen intervjuet med Circle of Security Intervjuet. Intervjuet har i hovedsak tre komponenter; 1. Omsorgpersonens opplevelse av den nylig utførte fremmedrom situasjonen 2. Tanker knyttet ti barnet og relasjonen med barnet og 3. Tanker knyttet til egen oppveksthistorie. På bakgrunn av både samspillsobservasjonen og omsorgspersonenens narrativ blir det laget en individuell behandlingsplan.

 

Tiltaket kan anvendes både sonen gruppebehandling men også individuelt. Om man jobber med en gruppe med 6 foreldre møter man disse over 20 ganger. Man følger en struktur hvor foreldrene både mottar psykoeduaksjon om tilknytning, parallelt med at man med utgangspunkt i Fremmedsituasjonen jobber med videoklipp tilbakemeldinger. 

 

Metoden kan brukes i kombinasjon med tiltaket COS Parenting (COS P). Når man man jobber med familier som trenger mer enn COS P kan man styrke tiltaket ved å anvende COS I i tillegg. F.eks. kan dette gjelde familier med høy risiko.

Målgruppe

Tiltaket passer godt for arbeid i 2. linjetjenesten, men også i barnevernet og barneverninstitusjoner (f.eks. familiesenter) som ønsker å tilby et dyptgående tiltak for barn i alderen 0-10 år.

Sertifisering

  • Man må ha deltatt på 10 dagers intensiv opplæring (Modul 1 og 2)
  • Det er krav om veiledning for sertifisering. Veiledningen går over omlag 1 1/2 år. Det er også reliabilitetskrav til skåring av Fremmedsituasjonen og COSI intervjuet og utforming av en behandlingsplan.
  • Det er også krav om gjennomført og bestått reliabilites-test. Testen går ut på at man gjennomgår tilsendt videomateriale av fremmessituasjon og COSI. Begge skåres og det skal lages en beghandlingsplan i tråd med skåringen.

Priser

  • Pris for kurs modul 1 og modul 2: mellom 1250 og 1450 USD per modul avhengig av utgiftsnivået på kursarrangementet.
  • Gruppeveidedning: 595 NKR per kandidat per hele time. Det er omlag 4 kandidater i gruppeveiledning. 
  • Individuell veiledning: Gjelder egne takster. Det er 1 eller 2 kandidater i individuellell veiledning. For mer informasjon kontakt oss på post@tilknytningspsykologene.no
  • Sertifiseringstest med utfyllende tilbakemelding: 350 USD

Kurskalender

Neste kurs i COS Intervention: Nye datoer kommer snart

Vi samarbeider direkte med Circle of Security International om disse kursene. Kurset blir holdt på norsk av Brandtzæg og Torsteinson.

Kommende kurs

COS Intervention

Norge

Datoer

Datoer kommer

Røde Kors Konferansesenter

Hausmannsgate 7

0186 Oslo