COS prosjekt skole - Tilknytningspsykologene
143
page-template-default,page,page-id-143,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-13.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

COS prosjekt skole

COS – livsmestring og helse i skolen

Tilknytningspsykologene har lang erfaring med å organisere Circle of security (COS) prosjekter i samarbeid med kommuner og institusjoner i Norden. Tilkntyningspsykologene har anledning til å skreddersy prosjektet etter den enkelte oppdragsgivers behov og ønske.

 

I dag er «livsmestring» innlemmet som en del av ny læreplan. Vi synes dette er flott. Det er bra at elevene i framtiden skal få kunnskap om psykisk helse ved å lese om det, men vi mener det er klart viktigere at lærere får kunnskap og bevisstgjøring om relasjonens betydning, slik at de hjelpes til å reflektere over hvordan man kan fremme helse i møtet med elevene. Massiv forskning viser at lærerens evne til å etablere en god relasjon til eleven påvirker også hvordan eleven tar til seg det læreren formidler.

 

Det er Tilknytningspsykologene som har det Nordiske ansvaret for implementering av Circle of Security (COS) metoden. Gjennom våre skoleprosjekter tilbyr vi 4 undervisningsmoduler som gir en innføring i COS og oppdatert kunnskap om hva som fremmer elevers psykiske helse og evne til å ta i mot læring.

Målgruppe

Vår prosjekter retter seg mot bydeler og kommuner som ønsker å gjøre en satsning på arbeid med «livsmestring» og helse i skolen. Vi har også mindre prosjekter opp mot en enkelt skole.

Prosjektorganisering

Circle of Security™ metoden er beskyttet av trademarkbestemmelsene og all implementering kan kun gjøres i regi av Tilknytningspsykologene i samarbeid med Circle of Security International.

 

For å forhindre overtredelse av trademarkbestemmelsene ønsker vi å tydeliggjøre at sertifiserte i COS P metoden har sertifisering til å drive COS P kurs for foreldre eller til små personalgrupper, maks 20 personer. Sertifiserte i COS I er sertifisert til å drive gruppe, eller individuell behandling.

 

All annen opplæring skal gå igjennom Tilknytningspsykologene, som f.eks. undervisning av større personalgrupper, prosjektutforming med bruk av COS prinsippene osv.

Prosjektinnhold

I samarbeid med Circle of Security International har vi utviklet produkter som er velegnet til målrettet prosjektarbeid som har til hensikt å fremme trygghet og helse i skolen. Det dreier seg om:

 

  • Foredrag (4 moduler)
  • Fidelity coaching og veiledning
  • Arbeidshefter
  • Videomateriale for skole
  • Konsolidering og oppfølgning
  • Evaluering

Les vår tekst «Folkehelse og livsmestring i skolen». Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 55, nummer 8, 2017, side 766-767

Foredrag

Modul 1

COS prinsippene

Her vil vi gi en innføring i tar vi med oss forståelsen fra Trygghetssirkelen og viser hvordan de ansatte i skolen kan øke sin bevissthet om og kompetanse i å skape trygghet, vise godhet, regulere elvenes følelser og fremme læring. Etter modul 1, vil du sitte med viktig kunnskap om elevens psykiske behov og hvordan du som voksen kan gi små barn hjelp til å håndtere følelser og fungere sammen med andre. Du vil også ha med deg en forståelse av dette arbeidet med elever individuelt, i større grupper og i klasserommet.

Modul 2

COS fordypning barn

I denne modulen vi ser nærmere på alder, kjønn, temperament og utrygge elever. Vi vil  underbygge hvorfor det er så viktig at læreren evner å bygge en god relasjon til alle elvene, også de elevene som utagerer og oppleves som vanskelige, og de som er forsiktige eller vanskelige å få kontakt med.

Modul 3

COS fordypning klasseledelse

Klasseledelse utføres best når vi selv er i balanse. I denne modulen jobber vi med det å stå støtt selv når du blir utfordret og kjenner på stress. Foredraget tar utgangspunkt at vi alle har ulike forutsigbare strategier som vi bruker i relasjon til andre, for beskytte oss mot stress og opplevelsen av ubehag. Etter denne modulen vil du kanskje ha en bedre forståelse av hvor haimusikken spiller for deg og hvordan du kan jobbe med denne, slik at du lettere kan ha en trygg og stødig klasseledelse.

Modul 4

COS organisasjon

I denne modulen jobber vi med arbeidsmiljøet. Mentalisering (vår evne til å tenke om oss selv og andre) er utvikles og bevares av det sosiale systemer som familie og venner, men også jobb. Når det sosiale systemet på jobben er omsorgsfullt og ivaretakende reduserer det arbeidsstress, og økter forståelsen av en selv og andres mentale tilstander. Vi ønsker å gi kunnskap om hvordan du kan bidra til at skolen der du jobber fremmer et godt og mentaliserende miljø. Det gjør det lettere å mentalisere elvene.

Fidelity coaching og veiledning

Vi oppfordrer til å søke Fidelity Coaching (en standardisert mal for COS P coaching) når man er uerfaren med bruk av tiltaket eller i arbeid med komplekse saker som ved høy risiko. Er det lenge siden du har gjort tiltaket anbefaler vi også at du tar kontakt for Fidelity Coaching. Fidelity Coaching foregår online ved bruk av Zoom.

 

Vi tilbyr veiledning til COS P utdannede i forbindelse med implementeringen av COS Skole. Hensikten er å sikre at de COS P utdannede kan gi god veiledning videre til personalet i slik at at COS Skole blir utført og brukt på korrekte måter og at ferdighetene til de ansatte som forvalter metoden utvikles.

Arbeidshefter med eget videomateriale

Arbeidsheftene er laget for å gjøre implementeringen lettere. De inneholder oppgaver og øvelser som personalgruppen kan jobbe med for å øke sin forståelse. Sammen med Marthe Sveberg fra FolkOm har vi utviklet eget video materiale som vi bruker i forbindelse med implementering av COS Skole som understøtter innholdet i heftene.

Konsolidering og oppfølgning

I tillegg kanTilknytningpsykologene tilby en konsolideringssamling, hvor det blir et oppsummerende foredrag og hvor lærere eksempelvis selv får anledning til å formidle praksishistorier. Ved behov har vi også arrangert oppfølgning.

Evaluering

Vi vil gjerne bistå til en systematisk datainnsamling, analyse og vurdering av våre prosjekter. Vi vil i den forbindelse kunne rådføre oss med vårt internasjonale nettverk som gjør forskning på metoden.

Pris – COS prosjekt

Pris settes ut fra omfanget på prosjektet. Ta kontakt med oss for en samtale på post@tilknytningspsykologene.no