COS Core sensitivities™ - Tilknytningspsykologene
18236
page-template-default,page,page-id-18236,bridge-core-3.1.3,cookies-not-set,sensei-bridge,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-30.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive
 

COS Core sensitivities™

Innhold

Sentralt i dette kurset er forståelsen av hvordan vi alle i større eller mindre grad anvender et forutsigbart «forsvar» for å beskytte oss mot følelsesmessig smerte. «Forsvar» er med andre ord høyst menneskelig. Kurset er i utgangspunktet utformet av Kent Hoffman, en av opphavspersonene for den tilknytningsbaserte metoden Circle of security (COS). Igjennom vårt nære samarbeid med Hofmann og COS International har Tilknytningspsykologene fått anledning til videreutvikle det faglige innholdet, basere det på egne erfaringer og tilpasse det nordiske forhold.

 

COS Core Sensitivities™ er laget for å forstå ulike beveggrunner for den indre kampen som vi alle kan kjenne på:

 

  • Er det mønstre (ubevisste strategier) i relasjonen som gjentar seg, og som ofte fører med seg problematiske konsekvenser i form av økt stress for en selv og andre?
  • Kan vi igjennom å øke vår forståelse av slike mønstre i relasjoner, fremme empati og toleranse for at disse problemene fortsetter å gjenta seg tiltros for de negative konsekvensene?
  • Kan vi igjennom bevisstgjøring motivere oss selv og mennesker vi møter i vårt personlige og profesjonelle liv til å velge mer konstruktive og helsefremmende måter å håndtere indre konflikter?

Målgruppe

  • Kurset er tverrfaglig og tillater ulike profesjoner med minimum treårig utdannelse.
  • Kurset er relevant for 1. og 2. linje tjenesten, både de som driver forebyggende- og mer målrettede behandlings tiltak.
  • For dere som har COS Parenting™ og eller COS Intervention™ utdanningen vil dette være en videreutdanning.
  • For dere som ikke har COS utdanning i utgangspunktet vil dette kurset være en en anledning å fordype seg i det mentale arbeide som kjennetegner moderne tilknytnings- og mentaliseringsbaserte metoder.

Vedlikeholdskurs for psykologer

Kurset er godkjent som vedlikeholdsaktivitet for psykologer med 19,5 timer.

3 dager opplæring

Kurset holdes på norsk av psykologspesialistene Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson. Materialet er en videreutvikling av arbeidet til Kent Hofmann, en av opphavspersonene til Circle of Security metoden.

 

I dette kurset vil vi vise hvordan COS Core Sensitivity™ tar utgangspunkt i psykodynamisk tenkning, og da spesielt James F. Masterson som fokuserte tidlige tilknytningen og relasjonen mellom foreldre. Han antok at gjentagende mønstre i relasjoner blir internalisert og preger organiseringen av personligheten. Håndteringen av barnets behov for både selvstendighet og forbindelse, former barnets selvfølelse og kapasiteten til å håndtere ulike tilstander på egenhånd -, og i relasjon med andre.

 

Begrepet Core Sensitivities «Kjernesensitiviteter» referer til tre forutsigbare strategier som ofte brukes av de fleste av oss, i et forsøk på å navigere i nære forhold og beskytte oss mot følelsesmessig smerte. Vi vil jobbe med dette begrepet på ulike måter i løpet av de tre kursdagene:

 

  • Akademisk: Vi vi se på hvordan begrepet Core Sensitivities står i forhold til begreper som Tilknytning, Mentalisering og Epistemisk Tillit.
  • Praksisnært: Vi vil både bruke erfaringer fra eget kliniske arbeide og videoeksempler til å vise dere hvordan Core Sensitivities er til hjelp for både å forstå det som skjer i møte med familier vi jobber med, og som rettesnor i det relasjonelle arbeide.
  • Personlig: I gjennom selv-refleksjon og deltaker-diskusjon vil vi oppfordre deltakerne til å utforske hvordan de møter klienter, kolleger, familiemedlemmer, samt seg selv. Ved å gjenkjenne egne mønstre for samspill kan vi utdype tema som selv-medfølelse, empati og toleranse for de som er rundt oss.

Pris

Pris for 3 dagers kurs koster 9.000,-

Kurs i Core Sensitivities
22. – 24. januar 2024

Presenteres av

Psykologspesialistene

Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson