Circle of Security Implementering - Tilknytningspsykologene
130
page-template-default,page,page-id-130,cookies-not-set,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-13.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.4,vc_responsive
 

Circle of Security Implementering

Vi implementerer to programmer for Circle of Security International; Circle of security Intervention (COS I) og Circle of Security Parenting (COS P) DVD.

COS I er å regne som et omfattende behandlingsprogram og passer f.eks. godt i BUP.

COS P er et psykoedukativt program og passer til bruk i flere tjenester, både som et forebyggende program i primærhelsetjenesten men også som et innledende program i et større og sammenstat behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten.

Om COS P metoden

Om Circle of Security Parending DVD: COS Parenting består av et manualisert foreldreopplæringsprogram som har som mål å styrke barnets tilknytning, gjennom å:

 

  • Øke foreldrenes forståelse av barnets tilknytningsbehov
  • Lære å lese barnets emosjonelle signaler
  • Bevisstgjøre seg egne utfordringer i å imøtekomme barnets emosjonelle reaksjoner og behov

 

COS Parenting er et tiltak som for eksempel kan benyttes i helsestasjonen og et tiltak som kan brukes som en del av et mer omfattende behandlingsopplegg i 1. og 2. linjetjenesten for barn i alderen 0-10 år. Når det er snakk om alvorlige tilknytningsvansker, benyttes ikke COS Parenting alene men som en del av en større tiltakspakke. Programmet kan administreres både individuelt og i gruppe.

 

COS Parenting bygger på tilknytningsteori og forskning og på psykoedukativ metodikk. For tiltaket er det utviklet et ferdig DVD-basert program. DVDen er svært konkret, inneholder mange illustrasjoner av samspill mellom barn og foreldre og en kommentatorstemme som guider klinikeren gjennom materialet.

Metoden er presentert på Ungsinn sin hjemmeside. Les mer…

Trykk på bildet/filmen over for å se et utdrag fra COS P DVD. Utdraget har engelsk stemme, DVDen man får utdelt etter gjennomført kurs har norsk stemme.

Krav til sertifisering

Om serifiseringskurs i Circle of Security Parenting DVD: Det kreves deltagelse på et 4 dagers opplæringskurs for å benytte dette materialet. Man lærer bl.a. følgende på kurset:

 

  • Forstå det teoretiske grunnlaget for Circle of Security®
  • Kunne skape gode/trygge behandlingsallianser med foreldre
  • Kunne bruke eksempler fra kursmaterialets DVD til å fremme og understøtte empati for barnet
  • Kunne hjelpe foreldre til å regulere både egne og barnets emosjoner og på den måten styrke barnets tilknytningstrygghet
  • Forstå hvordan COS Parenting DVD kan brukes som et tiltak alene eller som en del av et større behandlingsopplegg

Det er svært brukervennlig program og derfor ingen krav om veiledning etter sertifisering, selv om vi anbefaler dette om det er mulig. Circle of Securety International har egne lister over personer som er sertifisert til å gi veiledning i bruk av programmet.

Kurs i Norden

Kurs i Norden

Kursene holdes på norsk av psykologspesialistene Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson som er sertifiserte kursholdere på vegne av Circle of Security International.

Oversikt over kommende COS P kurs i Norden.

Oversikt over kommende COS I kurs i Norden.

 

Ønsker du å bli en av våre samarbeidspartnere og være medarrangør for et nytt COS P kurs, ta gjerne kontakt.