Vår behandlingsform er i hovedsak forankret i tilknytnings- og mentaliseringsbasert terapi. Vi har også med oss utviklingsperspektiver, traume- og en moderne psykobiologisk forståelse.

 

Vi har spisskompetanse på relasjoner, da spesielt foreldre – barn relasjonen. Vi har lang erfaring med å jobbe med relasjonsvansker, tilknytningsvansker, utviklingsvansker, fosterhjemsplasseringer og adopsjoner.

 

Du kan få en enkelttime, noen få rådgivningstimer, korttidsterapi eller langtidsterapi. Vi finner sammen ut hva som er behovet ditt.

 

Vi har ikke refusjonsavtale.

 

Priser individuelle samtaler:

1500 kr for 45 min

2000 kr for 60 min

2500 kr for 75 min

3000 kr for 90 min

 

Priser par-/familesamtaler/foreldreveiledning:

1650 kr for 45 min

2200 kr for 60 min

2750 kr for 75 min

3300 kr for 90 min