Vår behandlingsform er i hovedsak forankret i tilknytnings- og mentaliseringsbasert terapi. Vi har også med oss utviklingsperspektiver, traume- og en moderne psykobiologisk forståelse.

 

Vi har spisskompetanse på relasjoner, da spesielt foreldre – barn relasjonen. Vi har lang erfaring med å jobbe med relasjonsvansker, tilknytningsvansker, utviklingsvansker, fosterhjemsplasseringer og adopsjoner.

 

Du kan få en enkelttime, noen få rådgivningstimer, korttidsterapi eller langtidsterapi. Vi finner sammen ut hva som er behovet ditt.

 

Vi har ikke refusjonsavtale, en behandlingstime kr 1200