Online Fordypningskurs Barnehage - Tilknytningspsykologene
19674
page-template-default,page,page-id-19674,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-13.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Online Fordypningskurs Barnehage

Se barnehagebarnet innenfra

Videobasert kursmateriale utviklet av Tilknytningspsykologene og FolkOm 

Innhold

Relasjonsarbeid i barnehagen krever ofte at man arbeider over tid. Dette kurset vil gi deg verktøy og kunnskap for å kunne arbeide nettopp prosessbasert, enten gjennom veiledning eller med prosjekter med de ansatte i barnehagen.

 

Kurset gir en fordypning i hvordan man anvender kunnskap fra utviklingspsykologien og boken «Se barnet innenfra» for alle barn, men særlig de barna som trenger den trygge relasjonen aller mest. Et av temaene under disse to dagene er å øke forståelsen for barn som har med seg utrygge erfaringer og  for barn med temperamentsmessige utfordringer.

 

Kurset gjennomgår også et nytt videomateriale utviklet med FolkOm og Marthe Sveberg. Etter kurset vil kursdeltakere få videomateriale som hjelp til å arbeide prosjektbasert i barnehagen.

 

Kurset gir også innføring i tenkning rundt arbeid med personale i barnehagen basert på kunnskap fra bl.a. tilknytningsteori.

 

Under dette to dagers kurset vil du lære om:

 

 • Om arbeid med barn og ulike temperament
 • Om arbeid med utrygge barn
 • Arbeide med utfordrende situasjoner som f.eks. rutinesituasjoner, konfliktsituasjoner o.l.
 • Om å anvende prinsipper fra tilknytningspsykologi i foreldresamarbeidet
 • Om å anvende prinsipper fra tilknytningspsykologi i utviklingen av arbeidsmiljøet

 

I tillegg vil du få konkret innføring i:

 

 • Nytt videobasert veiledningsmateriale
 • Nye arbeidshefter for bruk i veiledning/prosjekt
 • Måter å arbeide med foreldre og personal.

Målgruppe

Dette fordypningskurset krever at man har forhåndskunnskaper f.eks. innføringskurset i «Se Barnehagebarnet Innenfra», COS P, ICDP eller annen relevant etterutdanning, og gir tilgang til eget videobasert veiledningsmateriale, samt arbeidshefter og manual.

 

Kurset er egnet for alle som jobber med veiledning og ledelse innenfor barnehagesystemet. Kursets nytteverdi er å få en utvidet forståelse av barn trenger for å kjenne seg trygge, ideer til foreldresamarbeid og det å gi kollegastøtte. Materialet vil også bidra til å kunne arbeide prosess- og prosjektbasert i den enkelte barnahage.

Materiale

Kurset gir tilgang til:

 • Nytt videobasert veiledningsmateriale
 • Nye arbeidshefter for bruk i veiledning/prosjekt
 • Måter å arbeide med personal og foreldre

Pris

8750,-

Inkluderer videomateriale, arbeidshefter, manual og tilgang til lukkede medlemssider etter kurset

Sted og tid

Mandag 18. januar 2021 09.30 – 16.00

Tirsdag 19. januar 2021 09.00 – 15.30

Online på Zoom

Kursholdere

Psykologspesialistene Stig Torsteinson og Ida Brandtzæg