Home - Tilknytningspsykologene
15234
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15234,cookies-not-set,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-13.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

Påmelding til COS kurs

Tilknytningspsykologene

Utdanningssenter og klinikk

Tilknytningspsykologene er et psykolognettverk drevet av psykologspesialistene Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson. Vår faglige forankring og spesialistkompetanse er innen fagfeltet tilknytningspsykologi, som i dag er et ledende rammeverk for å forstå barns sosiale og emosjonelle utvikling. Vi har lange erfaring i det vi holder på med; kurs, prosjektarbeid, skriving og sakkyndighet. Enten vi holder sertifiseringskurs i Circle of Security, store kurssamlinger for barnehageansatte eller veiledning for små eller større grupper med psykologer, så ønsker vi å gi deg den oppfølgingen og faglige kvaliteten du søker. Vi har et omfangsrikt og spennende nettverk av fagfolk rundt oss og har en rekke samarbeidsprosjekter med private og offentlige.

Ida Brandtzæg

Hun har lang erfaring fra terapeutisk arbeide, og var en rekke år knyttet til Nic Waals Institutt ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo. Hun er kursholder og supervisor i behandligsprogrammet Circle of Security. Hun er gruppeleder på videreutdanningen i sped- og småbarns psykiske helse ved RBUP Øst og Sør. Hun er fagbokforfatter og mye brukt kursholder.

Circle of Security International

Vi deltar i et internasjonalt samarbeid med opphavspersonene til den tilknytningsbaserte metoden Circle of Security. Gjennom dette samarbeidet implementerer vi metodene Circle of Security Parenting DVD og Circle of Security Intervention i Norden.

folkOm

Vi arbeider med Marthe Sveberg og folkOm i utviklingen av psykoedukativt video-materiale for foreldre, barnehager og skole. Se mer om dette her

Stig Torsteinson

Han har lang erfaring fra terapeutisk arbeide og var en rekke år knyttet til Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo. Han er kursholder og supervisor i behandligsprogrammet Circle of Security, og sammen med Ida Brandtzæg har han ansvaret for implementeringen i Norden. Han er godkjent sakkyndig. Han er fagbokforfatter og er en mye brukt foredrags- og kursholder.

Vårt psykolognettverk

Vi har knyttet til oss 8 dyktige psykologer som har utdanning i COS Parenting og COS Intervention som veileder fagpersoner i disse to programmene, og tar i mot foreldre i klinikk. Psykologene Silje Bjørnstad, Anja Gundersen og Inger Marie Andreassen holder foredrag i COS skole og COS barnehage.

 

Ler mer om vårt psykolognettverk her

Har du fått med deg dette?

Fra boksigneringen
Nytt tobindsverk om tilknytning – ute nå!

To nye bøker som dekker to forskjellige former for relasjonsbrudd mellom barn og foreldre. Én form for brudd finner sted når barnet og omsorgspersonen er fysisk atskilt fra hverandre; makroseparasjoner. Men atskillelser kan også være mer subtile og vanskelige å få øye på. Man er i fysisk nærhet av hverandre, men det har likevel funnet sted et brudd i relasjonen fordi omsorgspersonen av en eller annen grunn er mentalt fraværende; mikroseparasjoner. Stikkord: Desorganisert tilknytning, traumatisk tap, tilknytning og kultur, tilbaketrekning og rolleforvirring i omsorgen.

Nyhet Bind 1
Nyhet Bind 2
COS Intervention™ 2019
Modul I: 07. – 11. Okt
Modul II: 4. Nov – 8. Nov

COS Intervention (COS I) er et omfattende og dyptgående tiltak og brukes ofte som en utvidelse av COS Parentening tiltaket. Du vil lære klinisk skåring av COS fremmedsituasjonen og tilknytningsintervju. Du får opplæring i å gi videofeedback til barnets omsorgspersoner. Kurset fokuserer spesielt på familier med høy-risiko.

Core Sensitivities™ 2020
23. – 25. mars 2020

Begrepet Core Sensitivities «Kjernesensitiviteter» referer til tre forutsigbare strategier som ofte brukes av de fleste av oss, i et forsøk på å navigere i nære forhold og beskytte oss mot følelsesmessig smerte. Denne kunnskapen er til hjelp for både å forstå det som skjer i møte med familier vi jobber med, og som rettesnor i det relasjonelle arbeide.

COS Parenting kurs i Mariestad i Sverige
16.-19. september 2019

Kurset er åpent for alle og aktuelt både for de som jobber i 1. og 2. linjetjenesten: Psykologer, psykiatere, barnevernsarbeidere, sosionomer, familieterapeuter, pedagoger og helsesøstre.

Hjelp til påmelding

Det er mange som ønsker hjelp til påmelding til kursene vi arrangerer.

Vår assistent Anita bistår gjerne, om det er en eller mange dere ønsker meldt på, eller om dere har spørmål rundt noen av kursene.

Ta kontakt med henne på:

anita@tilknytningspsykologene.no

Det ikke-perfekte foreldreskapet
Tilknytningspsykologene i Foreldrerådet

Thea Klingenberg har invitert oss inn til å snakke om hvordan er egentlig livet med barn?

Nytt erfaringsseminar!
Arbeid med emosjonsregulering
28. – 29. november 2019

Hva er følelser og hvordan kan vi hjelpe omsorgspersoner med å forholde seg til følelser på helsefremmende måter? Vi tar for oss aldersspennet spedbarn til ungdom. Spennende foredragsholdere fra Norge og Sverige!

Tilknytningspsykologene i media

TILBAKEMELDINGER